Agenda vergadering Welstandcommissie donderdag 30 november

Geplaatst: 29-11-2017

Op donderdag 30 november houdt de Welstandcommissie weer een (openbare) vergadering. Op de agenda staan deze onderwerpen:

  1. Het bouwen van een woning, Flint 6 in Zevenbergen
  2. Het plaatsen van een hekwerk, Neerhofstraat 3 in Zevenbergen
  3. Het vergroten van het woonhuis, van Eijckstraat 3 in Fijnaart

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van de afdeling Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 140168. Als u geen afspraak maakt en u wilt toch bij een plan aanwezig zijn, dan wordt u om 09.00 uur in het gemeentehuis verwacht. Het plan wordt dan met voorrang behandeld.