Hoe staat het er voor met het Verkeersveiligheidsplan 2018-2028?

Geplaatst: 18-4-2018

Een pakket met tientallen maatregelen die moeten zorgen dat het op en in de buurt van de Moerdijkse wegen nóg veiliger wordt. Dat is het concept Verkeersveiligheidsplan 2018-2028. Maar wat is de stand van zaken?

Op dit moment zijn we bezig met  het verwerken van alle input die we afgelopen maanden hebben ontvangen van de gemeenteraad en de gebiedstafels. Planning is om het definitieve plan in september aan te bieden aan de raad voor besluitvorming.

Verkeersonveilige locaties

Maar we zijn ook een aantal locaties aan het analyseren die door leden van de dorps- en stadstafels zijn aangedragen als verkeersonveilig. Als uit de analyse blijkt dat ze onveilig zijn, nemen we ze op in het uitvoeringsplan ‘Vervolgaanpak duurzame veilige wegen’. Dat is weer een onderdeel van het Verkeersveiligheidsplan. In 2019 volgt daarover een besluit.

Looproutes

En dan is er nog een ander uitvoeringsplan: ‘Veilige looproutes door kernen’. Daarvoor zijn we nu de looproutes en bijbehorende oversteekplaatsen in onze dorpen en steden aan het inventariseren. Het gaat om die van en naar basisscholen en van wooncentra voor ouderen naar voorzieningen. Deze routes en oversteekplaatsen moeten straks zo veilig zijn dat kinderen zelfstandig van en naar school kunnen gaan. Maar ook dat ouderen langer mobiel blijven.

Verkeersveilgheidsplan 2018-2028