Uitreiking eerste peutertasje aan ouders op peuteropvang

Geplaatst: 9-4-2018

Wethouder Eef Schoneveld overhandigde het eerste peutertasje aan Owen en zijn moeder afgelopen vrijdagochtend op peuteropvang de Kleurenboom in Zevenbergen. Owen is onlangs aangemeld voor de peuteropvang. Voor de ontwikkeling van peuters is de peuteropvang van groot belang. Naast het spelen en ontmoeten van leeftijdsgenootjes, bereidt de peuteropvang kinderen ook goed voor op de schoolcarrière die voor hun ligt.

Betere start

Basisscholen geven aan dat peuters die een peuteropvang hebben bezocht een betere start in het onderwijs maken, dan peuters die niet naar de opvang zijn geweest. Wethouder Eef Schoneveld: ‘De peuteropvang is goed voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, motoriek, rekenen en taalontwikkeling van peuters. Het samen spelen en ontmoeten van leeftijdgenootjes draagt hieraan bij.’

Ambitie

In de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is daarom de ambitie uitgesproken dat in 2020 80% van de peuters de peuteropvang bezoekt. Op dit moment maakt circa 72% van de peuters gebruik van de peuteropvang en blijft het aantal 2-jarigen dat van deze opvang gebruik maakt achter.

Daarom heeft de gemeente aan alle ouders / verzorgers met kinderen van 1,5 tot 3 jaar via een brief en een folder aandacht gevraagd voor het belang van de peuteropvang. Hierin staat informatie over de verschillende peuteropvang voorzieningen, zoals locaties, wat peuteropvang precies is en informatie over kosten en vergoedingen. Peuters die worden aangemeld via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) krijgen een leuk peutertasje met daarin een peuterboekje van Kikker en foldermateriaal van het Centrum Jeugd en Gezin.