Extra maatregelen voor verkeersveiligheid Moerdijkse scholieren

Geplaatst: 20-8-2018

Binnenkort beginnen de scholen weer. En dus gaan duizenden leerlingen straks de weg op. Belangrijk daarom dat we de komende tijd extra focussen op veiligheid op de wegen van en naar onze scholen. Ondertussen werken we als gemeente Moerdijk hard aan die verkeersveiligheid van onze scholieren. Op tafel liggen concrete plannen die daar de komende tijd voor moeten zorgen. Bijvoorbeeld reflecterende belijning op schoolfietsroutes buiten de bebouwde kom. Maar ook betere verlichting van schoolfietsroutes en controles op het gebruik van fietsverlichting. 


De plannen zijn onderdeel van het Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018-2028. Daarin staan tientallen maatregelen gericht op verschillende doelgroepen in het verkeer, waaronder dus jongeren. De gemeenteraad beslist in september over het plan. 

De maatregelen zijn niet alleen gericht op veranderingen aan de weg of omgeving, maar ook op gedrag van verkeersdeelnemers. In die laatste categorie horen bijvoorbeeld aandacht voor verkeersonveilig gedrag van ouders die hun kinderen naar school brengen. Maar ook verkeerseducatie op het Markland College en een theorie- en praktijkverkeersexamen voor basisschoolleerlingen (groep 7 en/of 8). Moerdijk investeert ook in het Brabantse Verkeersveiligheidslabel-project, waaraan inmiddels 19 Moerdijkse scholen deelnemen. Die worden ‘gesponsord’ met lesmaterialen waarmee ze hun leerlingen en de ouders bewust proberen te maken van verkeer en vervoer. Dat kunnen verkeersmethodes zijn, werkboekjes of videomateriaal. Maar ook een verkeersplein op het schoolplein. 

Verder dus aanpassingen aan bijvoorbeeld fietsroutes zoals betere verlichting en belijning en beter zichtbare zebrapaden en aanpassen van onduidelijke kruispunten. Maar ook het verbeteren van hoofdfietsroutes en ze geschikt maken voor hogere snelheden, om fietsongevallen te voorkomen.

“Met z’n allen ons best doen”

Ambitieuze plannen, maar het is gewoon nodig, legt wethouder Thomas Zwiers uit. “We moeten met z’n allen ons best doen om verkeersongevallen te voorkomen. Kinderen en scholieren vormen een kwetsbare groep. Maar met wat we al doen en de maatregelen in het verkeersveiligheidsplan ben ik er van overtuigd dat we hen nog veiliger door het verkeer kunnen loodsen. Belangrijk daarbij is wel dat dit niet iets is dat we als gemeente alleen voor elkaar kunnen krijgen. Ieder heeft z’n eigen verantwoordelijkheid, dat geldt dus ook voor elke verkeersdeelnemer, of je nu jong of ouder bent. Verreweg de meeste verkeersongelukken komen nog steeds voort uit onveilig gedrag van mensen zelf, zo blijkt. Belangrijk dus dat we ons daar allemaal van bewust zijn wanneer we ons in het verkeer begeven.”

Meer weten? Bekijk dan het Verkeersveiligheidsplan Moerdijk.