Gemeente Moerdijk alert op mogelijkheid wateroverlast

Geplaatst: 8-8-2018

Na een lange periode van droogte is er volgens de weersvoorspellingen ook in Moerdijk kans op stevige buien met onweer, regen en mogelijk wateroverlast. We troffen al eerder maatregelen om de kans hierop zo klein mogelijk te maken. Toch overlast? Meld dit dan bij de gemeente. Is er echt sprake van acuut gevaar of spoed? Bel dan het alarmnummer 112.

Als één van de maatregelen is bijvoorbeeld de toenemende druk op het riool verlicht, zodat overtollig regenwater sneller kan worden afgevoerd. De afgelopen jaren heeft de gemeente ook de afvoercapaciteit van het rioolstelsel in Standdaarbuiten, Fijnaart en Klundert verbeterd door rioolvergrotingen en de aanleg van hemelwaterriolen. Met het waterschap Brabantse Delta wordt samengewerkt om het watersysteem minder kwetsbaar te maken, zoals bijvoorbeeld de waterberging rondom het sportpark De Fendert. Toch overlast, zoals een losgeraakte putdeksel, een geblokkeerde weg of ondergelopen tunnel? Meld dit dan bij de gemeente. Is er in een situatie sprake van acuut gevaar/spoed? Bel dan het alarmnummer 112. 

De kans op extremer weer is de afgelopen jaren groter geworden. Naast hitte en langere periodes van droogte groeit de kans op wateroverlast, ook in sommige delen van de gemeente Moerdijk. “We zijn al een tijd bezig met maatregelen die de gevolgen zo klein mogelijk moeten maken”, licht wethouder Jack van Dorst toe. “Dat is een continu proces en dat moet ook wel, met het oog op de voorspellingen qua klimaatverandering en de ligging van sommige delen van onze gemeente die daardoor extra kwetsbaar zijn voor wateroverlast.”

Intensief samenwerken

Moerdijk werkt daarbij intensief samen met de landelijke overheid, provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta. Maar ook zijn dus rioolbuizen vergroot en extra gescheiden hemelwaterriolen aangelegd om zo de toenemende druk op het riool te verlichten. Ook wordt waar mogelijk de bovengrond klimaatbestendiger ingericht. Dat betekent meer groen aanbrengen en lager gelegen overloopgebieden creëren, waar het water dan heen kan stromen. “Zo willen we voorkomen dat bij hevige regenbuien het teveel aan water voor overlast kan zorgen doordat het gebouwen binnenstroomt of maakt dat belangrijke wegen niet meer begaanbaar zijn”, legt Jack van Dorst uit.

Toch is wateroverlast simpelweg niet uitgesloten. In dat geval is melden belangrijk om te zorgen dat de overlast zoveel mogelijk kan worden beperkt en kan worden verholpen. Maar ook dat de gemeente kan bepalen of getroffen maatregelen werken, of dat juist extra maatregelen nodig zijn. Bovendien kunnen gemeente, brandweer en het waterschap tijdens hoosbuien niet overal tegelijk aanwezig zijn. 

Melding doorgeven

Een melding doorgeven kan op verschillende manieren:

Voeg als dat mogelijk is een duidelijke foto bij van de overlastsituatie met tijd en exacte locatie.

Minder tegels, meer groen

Inwoners kunnen ook zelf wat doen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Omdat veel tuinen steeds vaker grotendeels betegeld zijn kan overtollig regenwater niet in de bodem verdwijnen. Door bijvoorbeeld naast het terras een border of groenstrook te maken kan het water sneller worden opgenomen in de bodem. Ook gras zorgt ervoor dat er bij hevige regenbuien minder water blijft staan. Wanneer een huis lager ligt dan de weg of tuin en omgeving is er bij overmatige regenval ook een grotere kans op wateroverlast. Plaatsen van zandzakken voor de deur kan voorkomen dat water het huis binnenstroomt.

Stankoverlast of bubbelende afvoer

Wanneer inwoners na een regenbui toch last hebben van een bubbelende afvoer of stinkend riool dan is het meestal een probleem met de ontluchting. Wanneer er namelijk water in het riool loopt moet de lucht eruit. En als het water uit het riool verdwijnt moet er lucht in. Soms levert dat stankoverlast op. Die ontstaat doordat de lucht van het openbare riool voor een groot deel via het huis het riool uitstroomt, samen met de lucht uit het eigen riool. Dat gebeurt via een open rioolpijp die door het dak naar buiten steekt. Tijdens een hoosbui moet veel lucht uit het riool naar buiten stromen. Is het riool niet verstopt, maar is er toch gebubbel te horen, dan is er een probleem met de ontluchting. Het aanbrengen van een zogenaamde beluchter op de regenpijp die zich het dichtst bij de hoofdriolering bevindt is een mogelijke oplossing.

Meer weten over wateroverlast? Kijk op de website van de veiligheidsregio West-Brabant