Niet alleen geluidsmaatregelen A17 Standdaarbuiten

Geplaatst: 29-8-2018

Rijkswaterstaat start dit najaar met de procedure voor geluidsmaatregelen langs de A17 ter hoogte van Standdaarbuiten. Dit betreft een eerste plan als voorbereiding op geluidsmaatregelen die Rijkswaterstaat verplicht is te nemen langs vrijwel alle snelwegen in Nederland. Het college werkt hier graag aan mee, maar vindt dat ook het geluidsoverlast die bewoners van Heijningen, Helwijk en omgeving ondervinden van de A4/A29 door Rijkswaterstaat met vaart moet worden aangepakt. Bewoners en de gemeente blijven hiervoor gezamenlijk aandacht vragen bij Rijkswaterstaat.

Geluidsmaatregelen bij rijkswegen

Langs verschillende rijkswegen in de gemeente Moerdijk liggen woningen die teveel geluid ondervinden. Voor deze woningen moet Rijkswaterstaat de komende jaren onderzoek doen naar mogelijke geluidsmaatregelen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een geluidsscherm zijn of het aanleggen van stiller asfalt. Het kan ook zijn dat deze maatregelen te duur zijn in verhouding tot wat ze opleveren. In dat geval moet Rijkswaterstaat de geluidsisolatie van de betreffende woningen bekijken en nagaan of het binnenshuis voldoende stil is. Is dat niet het geval dan zal gekeken worden hoe de woning beter geïsoleerd kan worden, waardoor het geluid binnenshuis afneemt.

Eerste plan: A17 Standdaarbuiten

Om hiermee ervaring op te doen wil Rijkswaterstaat alvast met één deel van een rijksweg beginnen, te weten de A17 in de gemeente Moerdijk. De maatregelen bestaan uit het plaatsen van twee geluidschermen aan beide zijden van de A17. Deze schermen komen ter hoogte van het dorp Standdaarbuiten. Ook onderzoekt Rijkswaterstaat bij enkele woningen of er geluidsisolerende maatregelen nodig zijn. Dit kan bestaan uit geluidwerende voorzieningen aan de gevel, zoals het aanbrengen van dubbel glas of het dichtmaken van kieren. De bouw van de geluidschermen moet uiterlijk in 2023 afgerond zijn. De gevelonderzoeken staan gepland voor 2020. Rijkswaterstaat is hiervoor het aanspreekpunt . Begin september worden bewoners door Rijkswaterstaat verder geïnformeerd via brief, advertentie en website.

Met voorrang onderzoek maatregelen A4/A29

Rijkswaterstaat heeft aangegeven de geluidsoverlast langs de A4/A29 via een ander traject (akoestisch onderzoek geluidsplafonds) aan te pakken. De kans op realisatie van geluidsschermen langs de A4 is aanzienlijk groter dan wanneer hetzelfde traject als de A17 doorlopen wordt. Wethouder Désirée Brummans: " Wij hebben al meermaals samen met de bewoners een appèl aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat gedaan om de geluidsoverlast langs de A4/A29 aan te pakken. Wij werken graag mee aan dit eerste plan , maar hebben Rijkswaterstaat dringend verzocht om ook de geluidsoverlast langs de A4/A29 voortvarend op te lossen." Rijkswaterstaat heeft toegezegd met voorrang dit onderzoek te doen naar de maatregelen langs de A4/A29. Onlangs heeft de minister de dag na aanbieding van bewonerspetities aan de Tweede Kamer toegezegd de gemeente op de hoogte te houden van de vorderingen van dit onderzoek. Eind van dit jaar of begin 2019 worden de resultaten hiervan verwacht.