Tijdelijke stop inzameling taxus

Geplaatst: 7-8-2018

Onder de noemer 'Taxus voor hoop' werd elk snoeiseizoen taxus ingezameld voor de strijd tegen kanker. In taxus zit de werkzame stof Baccatine wat een essentieel onderdeel is in de behandeling tegen kanker. Deze actie gaat dit jaar echter niet door.

Taxus voor Hoop zamelt Taxussnoeisel in, de farmaceutische industrie produceert van deze grondstof op haar beurt medicijnen tegen kanker. Om de kwaliteit en de efficiency van de medicijnproductie zo hoog mogelijk te houden, wil de farmaceutische industrie vanaf dit seizoen precies weten waar haar grondstoffen vandaan komen.

Van de grondstoffen die Taxus voor Hoop inzamelt en aanlevert (het taxussnoeisel), is het erg moeilijk om aan te geven waar het precies vandaan komt. Zeker op collectieve inzamelpunten waar verschillende kleine hoeveelheden bij elkaar worden gebracht.

Omdat bronvermelding van de Taxus een belangrijke eis is en Taxus voor Hoop dit niet over alle locaties kan vermelden, zijn ze in onderhandeling met de farmaceutische industrie om een certificaat per gemeente te verkrijgen.

Helaas is de certificering nog niet rond en is het onmogelijk dit voor het begin van het komende snoei seizoen te realiseren. Ze hebben daarom het komende seizoen moeten besluiten om geen inzameling op gemeentelijke inzamelpunten te organiseren.