Van hondenpoep tot parkeeroverlast: wat doen de BOA’s wel en wat niet?

Geplaatst: 30-8-2018

Ligt er (huis)vuil op straat? Wordt de hondenpoep wel opgeruimd? Sluiten de cafés op tijd? Zijn de afvalbakken op tijd binnengehaald? Het zijn maar een paar van de zaken waar de vier BOA’s van de gemeente Moerdijk (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) tijdens hun dagelijkse werk op toezien. Maar wat valt er wel onder hun bevoegdheden en wat niet?

Kort gezegd: de BOA’s vullen de politie aan bij het handhaven van de dagelijkse orde en veiligheid. Ze gaan dagelijks de straat op om hun ronde te doen door de verschillende dorpen en stadjes van de gemeente. Elke BOA heeft zijn of haar eigen werkterrein en dat betekent voor elke inwoner dus een vast aanspreekpunt voor vragen of klachten. Zaken die wat gevoeliger liggen kunnen in een persoonlijk gesprek worden aangekaart, thuis of op een neutrale locatie. 

Wat doen ze wel?

Een BOA mag iemands identiteit controleren, proces-verbaal opmaken en personen aanhouden als ze worden verdacht van een strafbaar feit. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een proces-verbaal voor parkeerovertredingen, hondenpoep die niet wordt opgeruimd, of vandalisme. Het komt ook voor dat onze BOA’s samen met de politie op pad gaan om te surveilleren, bijvoorbeeld om te controleren op parkeeroverlast. Optreden kan echter alleen op gemeentegrond, dus bijvoorbeeld iemand bekeuren met loslopende honden op het grondgebied van Staatsbosbeheer hoort niet tot de bevoegdheden. 

Wat doen ze niet?

Wat de BOA’s aan de politie overlaten zijn over het algemeen zaken die te maken hebben met de openbare orde, zoals jeugd die voor overlast zorgt of burenruzies. Maar ook zaken die met rijdend verkeer te maken hebben, zoals snelheidsovertredingen en asociaal rijgedrag. Fietsers op het trottoir kunnen wel aangesproken worden door een BOA. Veel van de meldingen die onze BOA’s ontvangen hebben te maken met conflicten tussen buren. In veel van die gevallen betreft het ook nog eens meldingen met de bedoeling om buren te pesten. Er gaat verhoudingsgewijs veel tijd inzitten en in de meeste gevallen kan juist Buurtbemiddeling helpen om de problemen op te lossen. Op www.moerdijk.nl/buurtbemiddeling is meer informatie te vinden.
De Moerdijkse BOA’s hebben direct verbinding met de meldkamer van de politie, brandweer en andere hulpdiensten. In het geval van grote problemen of zaken die uit de hand lopen kunnen ze dus met één druk op de knop hulp inroepen. 

Meer weten over de vier Moerdijkse BOA’s?

www.moerdijk.nl/contact-boa/p>