Week van de Alfabetisering 2018: ‘Kom in actie’

Geplaatst: 21-8-2018

Van 3 tot en met 9 september 2018 is het weer de landelijke Week van de Alfabetisering ‘Kom in actie’. Ook in de gemeente Moerdijk wordt hier weer aandacht aan gegeven. Op maandag 3 september wordt er bij buurthuis Irene in Willemstad het toneelstuk over laaggeletterdheid 'Dwarrelletters' opgevoerd. 

Programma op maandag 3 september

Het programma van deze activiteit begint om 13.30 uur en duurt tot 14.45 uur. Locatie: gebouw Irene in Willemstad. De bijeenkomst wordt geopend door wethouder Jack van Dorst. Naast het opvoeren van het toneelstuk Dwarrelletters vertelt ambassadeur Anita Ossewaarde deze middag ook over haar ervaringen als laaggeletterde. 

Verborgen probleem met twee kanten

Ruim een miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Het lezen van de krant, een werkbrief invullen of het voorlezen van kleinkinderen lijken vanzelfsprekende zaken. Voor laaggeletterden niet. Laaggeletterdheid is een verborgen probleem met twee kanten. Aan de ene kant laaggeletterden zelf die er niet over durven te praten en aan de andere kant hun omgeving die het moeilijk vindt om hen hierover aan te spreken. 

Het percentage laaggeletterden ligt in de gemeente Moerdijk gelijk aan het landelijke percentage, namelijk op 13 procent. Circa 3.700 inwoners tussen de 15 en 75 jaar hebben moeite met de Nederlandse taal. Gemeente Moerdijk vindt het van belang om aandacht te blijven vragen voor laaggeletterdheid en zet zich in op het voorkomen en aanpakken van laaggeletterdheid.  

Laaggeletterdheid op de kaart

Stichting Lezen & Schrijven organiseert van 3 tot en met 9 september de Week van de Alfabetisering. Iedereen is bij deze opgeroepen om te helpen. Laaggeletterdheid raakt onze samenleving. Die functioneert namelijk veel beter als iedereen mee kan doen. Het is dus niet alleen een persoonlijk probleem, maar een probleem van ons allemaal. We roepen iedereen op om deze week te helpen. Jou ook! En je buurman, vriendin, collega, sportclub. Zo zetten we samen laaggeletterdheid op de kaart.

Kijk voor meer informatie op: www.weekvandealfabetisering.nl