2,7 miljoen voor baggeren

Geplaatst: 18-12-2018

Het waterschap Brabantse Delta kan aan de slag met het baggeren van de watergangen. Dat heeft de gemeenteraad besloten door over de periode 2019-2026 een bedrag van 2,7 miljoen uit te trekken.

Met een inhaalslag worden de meest urgente locaties vanaf aangepakt, waaronder Willemstad, Klundert en Zevenbergen. De werkzaamheden starten in het najaar van 2019. Om ook structureel groot onderhoud te kunnen uitvoeren is een meerjarenprogramma baggeren opgesteld.

Het grootste deel van de baggerwerkzaamheden komt voor rekening van het waterschap. De gemeente heeft echter een ‘ontvangstplicht’ en is verantwoordelijk voor het afvoeren en/of verwerken van de vrijgekomen baggerspecie. Hiervoor is nu een totaal bedrag van € 2.716.000 voor de periode 2019-2026 beschikbaar.

Belangrijk

Wethouder Jack van Dorst onderstreept het belang van baggeren: “Sloten, vaarwegen en grachten hebben onderhoud nodig. Doordat zand en slik naar de bodem zinken, worden de wateren steeds ondieper. Voor de dieren, bloemen en planten in en om het water zijn een schone bodem en voldoende waterdiepte belangrijk. Regelmatig baggeren is ook noodzakelijk om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te maken. Met het waterschap hebben we goede afspraken gemaakt om het baggeren nu structureel op te pakken. Ook voor het reguliere, jaarlijkse onderhoud aan de watergangen, zoals het maaien, onderhoud aan beschoeiingen en de aanpak van waterplanten, kroos en dergelijke zijn afspraken gemaakt. Deze bespreken we en stemmen we natuurlijk af met omwonenden en andere belanghebbenden, zoals de hengelsportverenigingen. Betrokkenheid en participatie dus. Daar zien we als gemeente ook op toe. Daarmee gaan klachten en meldingen van overlast hopelijk tot het verleden behoren.”