Heel Moerdijk over op nieuw afvalsysteem

Geplaatst: 11-12-2018

Met de laatste ondergrondse containers die deze week worden geplaatst, is een grote operatie afgerond: alle dorpen en steden in de gemeente Moerdijk zijn over op het nieuwe afvalsysteem.

Zevenbergschen Hoek, Langeweg en dorp Moerdijk hadden halverwege 2017 de primeur: zij kregen de eerste ondergrondse containers voor restafval. Nu, eind 2018, is op het buitengebied na heel Moerdijk ‘aan de bak’. Wethouder Jack van Dorst is enthousiast over de inspraak die inwoners vanaf het begin hebben gehad: “Er is bewust gekozen voor maximale inbreng van inwoners. Samen zochten we naar de beste locaties. Die aanpak heeft ertoe geleid dat maar over 4 locaties bezwaren kwamen op een totaal van zo’n 170 restafval- en glascontainers.” Op verzoek van inwoners kwamen op een aantal locaties ook extra containers, in totaal 16 stuks. “Bij het Havenhoofd in Willemstad, bijvoorbeeld.”

Minder restafval

Van afval naar grondstof, dat is de gedachte achter het nieuwe systeem. De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met gemeenten over afval en afvalverwerking: het is de bedoeling dat de hoeveelheid restafval in 2020 is teruggebracht van 250 kilo naar 100 kilo per inwoner. Dat gebeurt vooral door het afval zorgvuldiger te scheiden, zodat alle herbruikbare stoffen optimaal ingezameld kunnen worden. Jack van Dorst: “Afval waarvan een nieuw product gemaakt kan worden, zoals plastic en gft, zijn feitelijk grondstoffen. Die worden aan huis opgehaald. Restafval gooien inwoners zelf in de ondergrondse container.”

Beter en voordeliger

Het nieuwe systeem wordt in het voorjaar van 2019 geëvalueerd, maar uit de voorlopige cijfers blijkt dat het zijn werk doet: in 2018 wordt naar verwachting 20% minder restafval ingeleverd dan in 2016 (het laatste volledige jaar van het oude systeem). Het aantal ingezamelde kilo’s gft steeg juist met 155% en er werd maar liefst 340% meer plastic en drankenkartons ingezameld.

“Dat is niet alleen goed voor het milieu, zo houden we ook de kosten binnen de perken”, benadrukt wethouder Van Dorst. “Restafval verwerken wordt namelijk steeds duurder, gemeenten krijgen steeds minder geld voor ingezameld plastic en drankenkartons en daarbovenop gaat de landelijke afvalstoffenbelasting naar verwachting fors omhoog in 2019. Kortom: minder restafval is op alle fronten voordeliger.”