Sneller uitvoeren plaatsing geluidsschermen A17 Standdaarbuiten

Geplaatst: 5-12-2018

Het college heeft afgelopen 28 november een zienswijze ingediend op het ontwerpplan van Rijkswaterstaat voor geluidmaatregelen langs de A17 in de gemeente Moerdijk. Eén van deze maatregelen is het realiseren van een ruim 500 meter lang scherm aan de oostzijde en een bijna 300 meter lang scherm aan de westzijde van de A17 nabij Standdaarbuiten. Hoewel het college tevreden is over de aanleg van geluidsschermen om het geluid te verminderen, heeft het college nog wel een aantal vragen en kanttekeningen bij het plan. Daarnaast pleit het college voor beplanting langs het scherm en spoedige uitvoering van deze maatregelen

Ontwerp plan geluidmaatregelen

In het ontwerp geluidplan dat Rijkswaterstaat eind oktober heeft gepubliceerd worden verschillende maatregelen voorgesteld om de geluidsoverlast langs de A17 te verminderen. Ter hoogte van Standdaarbuiten worden 2 tot 3 meter hoge schermen voorgesteld. Bij de woningen in het buitengebied langs de A17, waar een te hoge geluidsbelasting is, worden geen schermen of stil asfalt voorgesteld. Wel wordt door Rijkswaterstaat bij deze woningen onderzoek gedaan naar het geluidsniveau binnen in de woning. Wanneer de norm voor het geluid binnen in de woning wordt overschreden, stelt Rijkswaterstaat maatregelen voor, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van dubbel glas of het dichten van kieren. Deze maatregelen gaat Rijkswaterstaat betalen. 

Binnen enkele maanden na het onherroepelijk worden van het definitieve plan voor geluidmaatregelen vraagt Rijkswaterstaat de eigenaren/bewoners toestemming om het onderzoek uit te voeren. Voor de uitvoering van het onderzoek en het isoleren van de woningen is circa anderhalf jaar nodig. 

Reactie college

De hoeveelheid verkeer over de A17 is al jaren hoog wat leidt tot veel geluidsoverlast. Het college is daarom tevreden dat Rijkswaterstaat nu met een plan van aanpak komt. Toch heeft het college nog een aantal opmerkingen bij het plan. Het college vindt het belangrijk dat er groene beplanting op het scherm komt. Ook zijn er enkele woningen in Standdaarbuiten die na de voorgestelde maatregelen nog steeds niet aan de geluidsnorm voldoen. Het college vraagt zich af waarom er geen langere of hogere schermen worden gerealiseerd of waarom er geen stil asfalt wordt aangelegd, zodat op alle woningen aan de norm zal worden voldaan. Bij de woningen in het buitengebied waar de norm wordt overschreden worden geen schermen of stiller asfalt voorgesteld door Rijkswaterstaat, omdat de kosten hiervan niet opwegen tegen de baten of omdat er geen ruimte zou zijn voor schermen op die locatie. Het college roept Rijkswaterstaat op hier nog eens kritisch naar te kijken.

Spoedige uitvoering

Rijkswaterstaat wil de voorgestelde maatregelen in 2023 realiseren. Wethouder Désirée Brummans: “Wij zijn blij dat Rijkswaterstaat maatregelen wil gaan treffen, maar vinden het als college veel te laat dat Rijkswaterstaat pas over vier jaar de schermen wil realiseren. Wij roepen Rijkswaterstaat daarom op om de schermen zo snel mogelijk na vaststelling van het definitieve plan in 2019 uit te voeren. Verder willen we garanties dat de schermen aan beide zijden groene beplanting krijgen”.

A4/A29 Helwijk/Heijningen

Het college heeft verschillende keren aan Rijkswaterstaat aangegeven dat ook de overlast langs de A4/A29 bij Heijningen en Helwijk met vaart moet worden aangepakt. De aanpak van de geluidsoverlast A4/A29 gebeurt via een apart traject, aldus Rijkswaterstaat. Het onderzoek hiervoor loopt momenteel. De resultaten hiervan worden in het eerste kwartaal van 2019 verwacht.