Blijvende borden route verkeersexamen voor verkeersveiligheid scholieren

Geplaatst: 27-2-2018

Zevenbergen krijgt binnenkort permanente borden die de route van het verkeersexamen voor schoolkinderen aangeven. Dit is een extra stimulans voor de verkeersveiligheid. Jongeren kunnen zo straks het hele jaar door oefenen op de route en zich beter voorbereiden op het examen. Weggebruikers en inwoners krijgen op deze manier meer oog voor deze kwetsbare groep.

Initiatief

Nu staan er nog tijdelijke verkeersborden, maar die worden regelmatig door vandalen verwijderd of omgedraaid. De nieuwe exemplaren zijn minder kwetsbaar. Het besluit om permanente borden neer te gaan zetten is een initiatief van de gemeente Moerdijk en Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Moerdijk. VVN betaalt de nieuwe verkeersborden en zorgt straks voor het beheer en onderhoud.

Verkeersveiligheid

“Een mooie nieuwe stap die moet zorgen dat het voor deze groep nog verkeersveiliger wordt in onze gemeente”, legt wethouder Thomas Zwiers uit. Eerder dit jaar kondigde het college van burgemeester en wethouders al een aantal maatregelen aan die de verkeersveiligheid van scholieren moet bevorderen. Eén van de kerntaken van de gemeente is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Door aandacht te blijven geven aan verkeersveiligheid in onder andere het onderwijspakket vanuit het project Brabants Verkeersveiligheidslabel en de activiteiten vanuit VVN afdeling Moerdijk wordt hieraan bijgedragen.

Verkeersexamen 6 april

VVN afdeling Moerdijk organiseert, net als voorgaande jaren, het jaarlijkse praktisch verkeersexamen in Zevenbergen. Dit jaar wordt op 6 april de route door bijna 300 leerlingen van groep 7 gefietst. De kinderen komen uit diverse dorpen/steden uit de gemeente naar Zevenbergen voor dit examen. De scholen zorgen zelf voor bemensing op de controleposten. Dankzij het aanbrengen van de permanente borden, kunnen de kinderen met hun ouders zich voorbereiden op het examen. Het verkeersexamen werkt tweeledig, aan de ene kant oefenen de kinderen de verkeersregels in de praktijk en aan de andere kant maken ze ook kennis met het gedrag van andere weggebruikers waar zij ook rekening mee moeten houden. De leerlingen vertrekken deze dag vanaf het parkeerterrein van Voetbalvereniging Virtus aan de Westrand in Zevenbergen. De eerste groep leerlingen starten om 08.30 uur en de laatste groep om 15.15 uur.