Extra boost verkeersveiligheid gemeente Moerdijk

Geplaatst: 2-2-2018

Tientallen extra maatregelen moeten er de komende tien jaar voor zorgen dat de gemeente Moerdijk nog (verkeers)veiliger wordt. Ze staan allemaal in het concept Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018-2028.

Een paar voorbeelden? Speciale e-bike- en scootmobieltrainingen voor ouderen. En duidelijkere inrichting van kruispunten en snelheidsremmers. Maar ook zorgen dat de omgeving van elke school en de loop- en fietsroutes er naar toe veiliger worden. De komende weken laten gemeenteraadsleden en leden van de gebiedstafels hun licht schijnen over de voorgestelde maatregelen. Met hun input past het college van B en W daarna het concept waar nodig en mogelijk aan. Zo kan later dit jaar een definitieve versie worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer weten over het Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018-2028?

Bekijk het Verkeersveiligheidsplan of de samenvatting.