Gymzaal in dorp Moerdijk per direct gesloten

Geplaatst: 28-2-2018

In de technische ruimte van de gymzaal aan de Margrietstraat in Moerdijk is mogelijk asbest aangetroffen. In verband daarmee is de gymzaal per direct gesloten.

Tijdens de voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden in de technische ruimte van de gymzaal ontstond het vermoeden dat er asbest aanwezig is. In opdracht van de gemeente voerde het bedrijf RPS op 27 februari een onderzoek uit. De uitkomsten daarvan worden in de loop van 28 februari verwacht. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente besloten om de gymzaal per direct te sluiten.

De gymzaal is enkele uren per week in gebruik door basisschool De Klaverhoek en het initiatief Meer Bewegen voor Ouderen. Met beide gebruikers vindt overleg plaats over een passend alternatief.

Gymzaal de Waai Langeweg

In de technische ruimte van gymzaal de Waai in Langeweg is vermoedelijk eveneens asbest aangetroffen. Omdat deze technische ruimte zich aan de buitenzijde van het pand bevindt, is sluiting van het pand hier niet aan de orde.

Asbestinventarisatie

in het Uitvoeringsprogramma Vergunningen en Handhaving 2018 staat asbest al als belangrijk aandachtspunt genoemd. De gemeente Moerdijk gaat in de loop van 2018 inventariseren in welke gemeentelijke gebouwen asbest aanwezig is en zo nodig maatregelen treffen.