Moerdijk wil gedeeltelijk transparante geluidsschermen langs spoor

Geplaatst: 2-2-2018

Als het aan de gemeente Moerdijk ligt worden de voorgestelde geluidsschermen langs het spoor in Zevenbergen vanaf 2 meter hoogte transparant uitgevoerd. Hiermee kan aan de wettelijke geluidsnormen worden voldaan én is er nog volop lichtinval bij woningen en in tuinen.

ProRail stelde afgelopen voorjaar voor om met geluidsschermen van drie of vier meter hoog iets te doen aan de geluidsoverlast van het spoor om zo te voldoen aan de gestelde normen. Dit zou echter ten koste gaan van het licht in verschillende huizen en tuinen. Na uitgebreid overleg met bewoners aan en in de buurt van het traject stelt de gemeente een compromis voor: geluidsschermen van vier meter hoog, waarvan de bovenste twee meter doorschijnend zijn. Het college heeft ingestemd met de ‘stedenbouwkundige visie geluidsafscherming spoortraject kern Zevenbergen’ met daarin het voorstel om de door ProRail voorgestelde geluidsschermen vanaf 2 meter hoogte transparant uit te voeren.

Raildempers en onderhoud

Ook vraagt Moerdijk aan ProRail om op het gehele traject vanaf het spoor in Zevenbergen ter hoogte van de Pastoor van Kessellaan tot voorbij de spoorovergang met Langeweg raildempers aan te brengen. Op dit moment zijn alleen voor het zuidelijk deel van dit traject raildempers voorzien. De gemeente wil inzetten op geregeld onderhoud van het transparante deel van de schermen, zodat ze genoeg licht blijven doorlaten. Moerdijk wil daar een gespecialiseerd bedrijf voor inschakelen.

Kosten delen

Bedoeling is om over de kosten van de transparante schermen in gesprek te gaan met ProRail, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de provincie Noord-Brabant. De planning is om de definitieve plannen te laten vaststellen door het Ministerie van I&W in 2019/2020. Van tevoren hebben bewoners nog mogelijkheden voor inspraak.