Provincie saneert het voormalige Caldic terrein

Geplaatst: 22-2-2018

Vanaf eind februari 2018 vindt in opdracht van de provincie Noord-Brabant de bodemsanering plaats van het voormalige Caldic terrein aan de Schansdijk in Zevenbergen. De bodemsanering wordt uitgevoerd door SUEZ Recycling en Recovery Netherlands en neemt ongeveer twee maanden in beslag.

In 2015 zijn de gebouwen en installaties van Caldic Chemie  gesloopt. Uit het milieutech-nisch bodemonderzoek dat volgde, bleek dat er in de bodem verontreinigingen aanwezig zijn. Het gaat om grondstoffen en producten die in het productieproces gebruikt zijn.
 
De bodemsanering bestaat uit het ontgraven en afvoeren van ca. 4.500 m3 verontreinigde grond. De afvoer van de verontreinigde grond gaat via de weg. Dat betekent tijdelijk extra vrachtverkeer op de route Schansdijk - Provinciale Weg. Als alles goed verloopt, is de sanering eind april afgerond.
 
Adviesbureau Antea Group uit Oosterhout begeleidt de bodemsanering. Een milieukundige begeleider controleert tijdens en na de sanering of de verontreiniging voldoende is verwij-derd