Volmacht geven over uw stem en stemmen in een andere gemeente

Geplaatst: 1-2-2018

De gemeenteraadsverkiezingen en het referendum komen eraan. Meer informatie over het machtigen van iemand om uw stem uit te brengen of het stemmen in een andere gemeente (alleen referendum) leest u in dit bericht.

Stemmen bij volmacht bij de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum op 21 maart 2018

Als u een andere kiezer binnen de gemeente Moerdijk voor u wilt laten stemmen kunt u na ontvangst van uw stempas, samen de achterzijde van de stempas invullen. De gemachtigde moet ook in de gemeente Moerdijk wonen en moet uw stempas meenemen naar het stembureau, samen met een fotokopie van uw legitimatiebewijs. De gemachtigde kan hoogstens voor twee andere kiezers stemmen en moet deze stemmen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Als u een kiezer wilt machtigen vóórdat u uw stempas heeft ontvangen, moet u dit schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Dit kan tot en met 16 maart 2018.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente (alleen voor het referendum)

Als u uw stem voor het referendum in een stembureau buiten de gemeente Moerdijk wilt uitbrengen, kunt u uw stempas voor het referendum laten omzetten in een kiezerspas. Na ontvangst van uw stempas kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek doen tot en met 16 maart 2018. U kunt ook het verzoek doen in persoon tot en met 20 maart 2018 tot 12.00 uur. Met de kiezerspas kunt u bij elke gemeente in Nederland uw stem uitbrengen. Formulieren hiervoor zijn kosteloos bij de gemeente verkrijgbaar of te downloaden van onze website.

Meer informatie over de verkiezingen kunt u lezen op de websites www.kiesraad.nl, www.elkestemtelt.nl en op www.moerdijk.nl. Bij vragen kunt u ook bellen naar telefoonnummer 14 0168.