College wil ultieme boost verkeersveiligheid met nieuwe set maatregelen

Geplaatst: 16-1-2018

Als het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk ligt zorgen tientallen extra maatregelen er de komende tien jaar voor dat de wegen in de gemeente nog veiliger worden. Dat blijkt uit het concept Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018-2028. Met een groot aantal maatregelen gericht op verschillende doelgroepen moet zo het aantal verkeersdoden en -gewonden in Moerdijk worden voorkomen.

Het college gaat de komende weken bij de gemeenteraad en de gebiedstafels reacties en aanvullingen ophalen op het plan. Vervolgens wordt dit plan waar nodig aangepast. In het derde kwartaal van dit jaar worden de definitieve plannen aangeboden aan de gemeenteraad.

Maatregelen

In het conceptplan ligt de nadruk op preventieve maatregelen (om ongevallen te voorkomen). Er zijn suggesties voor maatregelen aan de infrastructuur en acties om het verkeersgedrag van mensen op een positieve manier te beïnvloeden. Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk en de politie zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit plan.

Vijf doelgroepen

In het conceptplan wordt uitgegaan van vijf doelgroepen waar de maatregelen op gericht zijn: kinderen, ouderen, voetgangers, fietsers, automobilisten en zogenaamd zwaar verkeer. Per doelgroep is er een focus op een aantal risicopunten. Bij kinderen is dat bijvoorbeeld de directe schoolomgeving en routes naar school. Die moeten veiliger worden gemaakt. Voor ouderen wordt gedacht aan speciale e-bike- en scootmobieltrainingen. Andere suggesties: waar nodig beter zichtbaar maken van zebrapaden en oriëntatieverlichting en reflecterende belijning op schoolfietsroutes buiten de bebouwde kom.

Gedrag positief beïnvloeden

Ruim anderhalf jaar geleden maakte de gemeente Moerdijk al geld vrij om 80 geselecteerde verkeersknelpunten binnen de gemeentegrenzen aan te pakken. “Dit plan gaat nog een stap verder”, legt wethouder Thomas Zwiers uit. “Hiermee lopen we vooruit op landelijke wetgeving. In het regeerakkoord van het huidige kabinet is verkeersveiligheid als prioriteit opgenomen. We willen alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat onze wegen zo veilig mogelijk worden. Toch kunnen we niet alles oplossen en voorkomen. Verantwoordelijkheid ligt ook bij elke verkeersdeelnemer zelf. Wat we in dat geval wel kunnen doen is proberen dat gedrag positief te beïnvloeden. Ook daar gaan we de komende tijd verder mee aan de slag.”