Drie West-Brabantse schoolbesturen en gemeenten pakken samen krimp onderwijs aan

Geplaatst: 10-1-2018

Borgesiusstichting, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, Stichting De Waarden en de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Rucphen gaan met maatwerk mogelijke verschraling van het onderwijsaanbod te lijf. Door een daling van het leerlingenaantal dreigt in de drie gemeenten een afname van het aantal goede en bereikbare basisscholen. Met passende oplossingen per gemeente moet dat worden voorkomen.

Aanleiding zijn cijfers in het deze maand gepubliceerde rapport ‘Transitieatlas Primair Onderwijs Moerdijk, Halderberge en Rucphen’. In 2005 telden de drie gemeenten samen 7.971 leerlingen. In 2015 was dat aantal gedaald tot 6.706 (-15,9%). Verwachting is dat deze daling zich doorzet, maar minder sterk: met nog 6,1% in 2025. Voor de drie gemeenten afzonderlijk betekent dat een leerlingendaling van 5,1% (Moerdijk), 10,9% (Halderberge) en 0,4% (Rucphen). Het voorkeursscenario in deze Transitieatlas gaat over het behoud van het huidige diverse aanbod van bereikbare en goede scholen door de schoolbesturen. Maar ook is een aantal scenario’s uitgewerkt, die verduidelijken wat het betekent als scholen eventueel worden samengevoegd of gesloten door schoolbesturen.

“Oplossingen op maat”

“In elke gemeente, elk dorp en elke wijk dient het vraagstuk zich weer op een andere manier aan en zijn dus oplossingen op maat nodig”, legt wethouder Thomas Zwiers (gemeente Moerdijk) uit. “Daar gaan we samen aan werken en in elke gemeente met direct betrokkenen in overleg om de beste oplossing te vinden. Het voortbestaan van de basisscholen in de diverse woonplaatsen in de gemeente Moerdijk is voor de leefbaarheid speerpunt van beleid, maar dit vraagt wel dat ouders kiezen voor de basisschool in hun woonplaats. Het schoolbestuur maakt daarbij de afweging of de kwaliteit van het onderwijs is geborgd en de gemeente zorgt voor adequate huisvesting.” 

Stuurgroep

Bedoeling is dat er nu een stuurgroep wordt ingesteld. Daarin zijn schoolbesturen, wethouders en ambtenaren van de drie gemeenten vertegenwoordigd. Deze groep moet zorgen dat de zoektocht naar passende oplossingen slaagt. Binnenkort volgen een plan van aanpak en een stappenplan.