GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk

Geplaatst: 23-1-2018

Maandag 22 januari 2018 ontvingen wij van de Provincie Noord-Brabant het bericht dat in het afvalwater van Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) GenX houdende stoffen zijn aangetroffen. ATM Moerdijk is na Custom Powders in Helmond en Suez Ecoflow in Son de 3e onderneming in Noord-Brabant waarbij GenX in het afvalwater is aangetroffen.

In oktober-november 2017 trof Rijkswaterstaat bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Bath verhoogde concentraties GenX aan in het gezuiverde afvalwater. Daarop zijn door het Waterschap Brabantse Delta nadere onderzoeken uitgevoerd op verschillende locaties. In januari 2018 zijn onder meer onderzoeken uitgevoerd bij ATM. Vrijdag 19 januari 2018 is vastgesteld dat in het afvalwater van ATM GenX houdende stoffen voorkomen. De Provincie Noord-Brabant geeft aan dat ATM geen afvalwater loost op het oppervlaktewater, enkel op de persleiding van het riool die is aangesloten op de RWZI in Bath.
Uit de onderzoeken blijkt dat het gaat om zeer lage concentraties van de stoffen. Op basis hiervan stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - en in navolging daarvan de GGD – dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zie verder hierover de vragen en antwoorden op www.odzob.nl/genx en de website van het RIVM (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/GenX).

Gemeente Moerdijk

Voor de gemeente Moerdijk staat de zorg voor de gezondheid en veiligheid van onze inwoners, de werknemers op het zeehaven- en industrieterrein en het milieu centraal. De Provincie Noord-Brabant , Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en waterbeheerders doen nader onderzoek naar de herkomst van de aangetroffen stoffen, het acceptatiebeleid van afvalverwerker ATM en de wijze waarop dit kan worden aangescherpt om herhaling in de toekomst te voorkomen. Vanzelfsprekend houden zij de gemeente op de hoogte van actuele ontwikkelingen in dit dossier.

Meer informatie

Namens de Provincie Noord-Brabant is de webpagina www.odzob.nl/genx gemaakt om u te voorzien van actuele informatie.