Moerdijk wil “belangrijke waakhond” luchtkwaliteit handhaven

Geplaatst: 24-1-2018

De gemeente Moerdijk wil nog minimaal drie jaar door met de eNoses. Het gaat om 29 zogenaamde ‘snuffelpalen’ die sinds 2013 op en in de omgeving van haven- en industrieterrein Moerdijk staan. Ze meten relatieve veranderingen in de luchtsamenstelling en helpen om de herkomst van vrijkomende stoffen te bepalen. Cijfers laten zien dat het goed gaat met de luchtkwaliteit in en om Moerdijk: het aantal geurklachten en eNose-alarmmeldingen is de afgelopen twee jaar sterk afgenomen.

De eNoses zorgen er voor dat bij overschrijding van een bepaald niveau van een bepaalde stof in de lucht er automatisch een signaal naar de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gaat. Zo kan onder andere  mogelijke geuroverlast zo vroeg mogelijk worden aangepakt.

“Belangrijke waakhond”

Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk is blij met het voornemen om de snuffelpalen voorlopig te handhaven. “Overigens komt die verbetering van onze luchtkwaliteit niet alleen dankzij de eNoses, maar zeker ook door de aandacht van overheid en bedrijven voor de luchtkwaliteit in Moerdijk en de verbeteringen die we hebben doorgevoerd”, legt hij uit. “Maar hoe dan ook is duidelijk dat het systeem werkt en een belangrijke waakhond is in ons streven naar een schone en veilige omgeving.”  

Uitbreiden deelnemende bedrijven

Het plaatsen van de eNoses is een initiatief van de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant, Havenschap Moerdijk, Shell en ATM. Gedurende het project zijn ook gemeente Strijen, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Attero, CNC en Bewa aangesloten. Waarschijnlijk komen daar dit jaar de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de gemeente Drimmelen bij.

Bedoeling is om in 2019  tussentijds te evalueren. Onderzocht wordt nog of het mogelijk is om het aantal deelnemende bedrijven uit te breiden. In 2020 wordt opnieuw een evaluatie uitgevoerd om te bepalen of en hoe het eNose netwerk moet worden voortgezet.