Moerdijk zet in op onder andere brandveiligheid en veilige opslag gevaarlijke stoffen

Geplaatst: 31-1-2018

Focus op veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Maar ook op de brandveiligheid van industriële gebouwen en bijvoorbeeld evenementen en campings. Intensiveren van de controles van horeca in sportkantines. Duidelijke beleidsregels voor het starten van bijvoorbeeld een camping en bed & breakfast. En er komt een nulmeting van de staat waarin monumenten in de gemeente zich bevinden. Het is een selectie van de belangrijkste zaken waarmee de gemeente Moerdijk dit jaar op het gebied van Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid (VTH) aan de slag gaat. Dat blijkt uit het Uitvoeringsprogramma VTH 2018 dat is gepresenteerd aan de gemeenteraad.

In het Uitvoeringsprogramma zet het college van Burgemeester en Wethouders op een rijtje welke activiteiten het komende jaar worden uitgevoerd en waar de prioriteiten liggen als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat gebeurt in het samenwerkingsverband De6: de zes gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Zundert stellen met elkaar de grote lijnen van het VTH-beleid vast. Elke gemeente beschrijft daarna afzonderlijk de eigen accenten.

Andere accenten

Een van die accenten in Moerdijk is het in beeld brengen hoeveel duurzame, veilige en levensloopbestendige woningen er in de gemeente zijn. Verder komt er extra aandacht voor inbraakpreventie bij vergunningverlening, de veiligheidscultuur binnen bedrijven en verkeershandhaving. En Moerdijk gaat inventariseren in welke gebouwen asbest aanwezig is, voorlichting geven over en toezicht houden op het verwijderen ervan.