Onvermogende Moerdijkse gezinnen kunnen regeling extra schoolbijdrage steeds beter vinden

Geplaatst: 9-1-2018

Zesenzestig nieuwe gezinnen uit de gemeente Moerdijk hebben in 2017 een aanvraag ingediend voor een bijdrage van de stichting Leergeld Noord-West Brabant. Die ondersteunt, met dank aan subsidie van de gemeente Moerdijk, ouders die bepaalde activiteiten of voorzieningen van hun schoolgaande kinderen niet kunnen betalen.

De bijdrage is bestemd voor kinderen (4-17 jaar) die bijvoorbeeld willen meedoen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders die niet kunnen betalen. Het gaat om twee categorieën: het schoolstartpakket (schoolspullen voor kinderen die naar de brugklas gaan zoals een fiets of computer) en financiële ondersteuning voor het aanschaffen van o.a. leermiddelen en het betalen van schoolgeld.  De stichting Leergeld werkt sinds kort nauw samen het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Deze samenwerking zorgt er voor dat ouders niet telkens weer dezelfde gegevens hoeven aan te leveren.

“Dezelfde kansen”

Gezinnen met een inkomen tot en met 120% van het bijstandsniveau kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. De gemeente Moerdijk besloot hier een paar jaar geleden vanuit de armoedebestrijding extra geld voor vrij te maken. “Belangrijk, want we willen alles op alles zetten om te zorgen dat deze groep leerlingen dezelfde kansen krijgt als de groep met ouders met meer financiële mogelijkheden”, legt wethouder Thomas Zwiers uit. “Zo willen we de kans op schooluitval ook verkleinen.”

Vergroten bekendheid

Duidelijk is dat een groeiend aantal nieuwe gezinnen de stichting Leergeld Noord-West Brabant weet te vinden voor financiële ondersteuning. Zowel stichting als gemeente zijn er blij mee. “Het betekent dat het werk dat we hebben gestoken in het vergroten van onze bekendheid vruchten afwerpt”, licht Annelieze Heijliger-Tol van de stichting toe. “We doen erg ons best om te zorgen dat gezinnen die leven onder of net boven bijstandsniveau van ons bestaan afweten en kunnen aankloppen indien nodig. Maar het is een groep die niet makkelijk te bereiken is.”

Thomas Zwiers: “We willen helpen waar dat nodig is. Begrijpelijk dat soms schaamte overheerst om aan te kloppen voor een bijdrage, maar dat hoeft echt niet. Die potjes met geld hebben we nu eenmaal. We zijn zelf ook niet blij dat het moet, maar maak er dan op z’n minst gebruik van.”

Meer weten? Kijk dan op de website van Stichting Leergeld Noord-West Brabant.