Stads-en dorpstafels gaan spelregels afspreken en krijgen werkbudget van € 5.000

Geplaatst: 9-1-2018

2018 wordt het jaar van de stads- en dorpstafels in de gemeente Moerdijk. In 2017 kreeg Zevenbergen als laatste kern een gebiedsplan en ging de Stadstafel van start. Alle kernen hebben nu een gebiedsplan en een stads- of dorpstafel.

Dit jaar spelen in geheel Moerdijk de stads- en dorpstafels een belangrijke rol als vertegenwoordigers van de bewoners en gaan zij het gesprek aan met de gemeente Moerdijk over zaken die spelen in en rond hun kern op terreinen als leefbaarheid en veiligheid.

De volgende stap is zorgen dat de slagkracht van de stads- en dorpstafels groter wordt.  Hiervoor zijn twee zaken belangrijk: de vorm waarin zij zich organiseren en geld dat zij zelf kunnen gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen.

De stads- en dorpstafels mogen zelf kiezen hoe zij zich organiseren. Voorwaarden zijn alleen dat ze toegankelijk blijven voor alle bewoners en dat er duidelijke werkafspraken en spelregels zijn. De gemeente biedt ondersteuning aan om dit te regelen.

Kernbudget

Elke stads- of dorpstafel krijgt een budget van € 5.000 per jaar. Hiervan kunnen zij hun vergaderkosten betalen en lokale initiatieven ondersteunen. Dit zogenaamde kernbudget vervangt de huidige subsidies aan de stads- en dorpsraden.

Eind 2018 moet duidelijk zijn wat de spelregels zijn die de stads- en dorpstafels hanteren en wat zij met hun budget gaan doen.