Taal is essentieel om mee te doen in de samenleving

Geplaatst: 31-1-2018

Gisteren heeft het college een bezoek gebracht aan het Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen. Hier kan iedereen terecht met vragen over taal, voor informatie over (taal)cursussen in de buurt of informatie over vrijwilligerswerk op het gebied van taal. Via het Taalpunt proberen we inwoners die moeite hebben met taal beter te bereiken en is het dus mogelijk om, afhankelijk van de vraag, een taalaanbod voor hen te realiseren.

In het Taalpunt wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht, maar worden ook mensen actief begeleid bij het verbeteren van taalvaardigheden. Vier vrijwilligers coördineren de activiteiten in het Taalpunt en worden daarbij ondersteund door een breed taalnetwerk van professionals en vrijwilligers. Ook vinden er regelmatig taallessen plaats of komen er leeskringen samen. Opgeleide taalvrijwilligers nemen dit alles voor hun rekening. Het college heeft tijdens het bezoek gehoord en mogen ervaren wat het betekent om niet te kunnen communiceren vanwege een taalprobleem.

Herken je dit? Iemand die niet thuis geeft als er een verjaardagskaartje geschreven moet worden? Of nooit een boodschappenlijstje gebruikt maar wel vaak iets vergeet? Een formulier invullen steeds maar uitstelt? Misschien is er meer aan de hand: heeft deze persoon moeite met lezen en schrijven. Die kans is wellicht groter dan je denkt, want in Nederland kampen zo'n 2,5 miljoen mensen van zestien jaar en ouder hiermee en 11% van onze inwoners is laaggeletterd en beschikt over lage taal-, reken- en digitale vaardigheden. Kom dan (samen) naar het Taalpunt aan de Kasteelweg 3 in Zevenbergen!