Verkeersveiligheid structureel op de kaart

Geplaatst: 10-1-2018

Uit onderzoeken blijkt dat de menselijke factor bij veel ongevallen een belangrijke ongeval oorzaak is. De gemeente Moerdijk blijft daarom in 2018 investeren in verkeersveiligheid door verkeersveiligheidsactiviteiten, zoals verkeerseducatie en voorlichting, in te zetten die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding. Deze activiteiten worden door Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Moerdijk uitgevoerd.

Wethouder Zwiers: ‘De gemeente beschouwt veiligheid in dit geval verkeersveiligheid als één van haar kerntaken. Verkeersveiligheidsactiviteiten die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding worden steeds belangrijker aangezien het merendeel van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Er is dus veel winst te behalen als menselijk gedrag in het verkeer verbetert.’

Activiteitenplan VVN

VVN afdeling Moerdijk dient jaarlijks een activiteitenplan bij de gemeente in. Hierin staat dat zij in 2018 een opfriscursus (voorheen BROEM-dag) organiseren voor automobilisten specifiek gericht op senioren (70+) waarbij hun rijvaardigheid wordt getest. Daarnaast komt er ook een E-bike training, een theoretische en praktische verkeersexamen voor basisscholen (groep 7 en/of 8) en een online opfriscursus voor automobilisten.
Verder gaat VVN zich in 2018 ook richten op leerlingen van het voorgezet onderwijs door acties gericht op het verkeersgedrag. Naar behoefte zal er een wijkactie uitgevoerd worden gericht op verkeersveiligheid. Ook geeft VVN voorlichting via campagneborden en verschillende media.

Gemeente Moerdijk ondersteunt de plannen van VVN met een financiële bijdrage van €17.000. Net als voorgaande jaren heeft de gemeente Moerdijk voor 80% van deze bijdrage ook een provinciale subsidie aangevraagd.