Met man, macht en machines in actie tegen onkruid

Geplaatst: 26-6-2018

Het onkruid schiet uit de grond. Wat doet de gemeente om het te bestrijden?

Met het groeizame weer van de afgelopen weken tiert het onkruid welig. Sinds 2016 mogen gemeenten geen chemische middelen meer inzetten om onkruid te bestrijden op de stoepen, in de goten en op andere verharding. Dat verbod is ingesteld omdat de bestrijdingsmiddelen in het grondwater terechtkomen, wat nadelig is voor planten, dieren en het drinkwater.

Borstelen en hete lucht

Sinds twee jaar pakt de gemeente Moerdijk onkruid op verharding aan met borstelen en hete lucht. Dit heeft als voordeel dat het milieuvriendelijk en duurzaam is. Nadelen zijn er ook: het werkt alleen als het onkruid al min of meer zichtbaar is. En als de onkruidbestrijder langs is geweest, zie je het niet meteen. Pas na enkele dagen verkleuren de planten, verwelken ze en sterven ze uiteindelijk af.
Het is ook een behoorlijk intensieve manier van werken. De aanpak richt zich op de bovengrondse delen van de plant, het onkruid wordt niet meer tot in de wortel bestreden. Daardoor komt het sneller terug en moet het vaker worden behandeld.

Tussen de planten

De bestrijding beperkt zich niet tot de stoepen, pleinen en goten: ook het onkruid in plantenvakken pakken we aan. Dat doen de medewerkers van het leerwerkbedrijf WVS. Ook zij mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken en moeten het dus ook op een andere manier aanpakken.

Niet alleen in Moerdijk

Warm, vochtig weer is een geweldige voedingsbodem voor alles wat groeit en bloeit. Zeker in de maanden mei, juni en juli schiet het onkruid daarom uit de grond. Het is moeilijk om daar tegenop te boksen. Dat geldt overigens niet alleen in Moerdijk: gemeenten in heel Nederland hebben met hetzelfde probleem te maken.

Meer mensen en machines

Dat merkt ook de aannemer, die in opdracht van de gemeente het onkruid op verhardingen aanpakt. De bestrijding gebeurt aan de hand van de vastgestelde beeldkwaliteit. Dat wil zeggen: hoe het groen eruit moet zien, is door de gemeenteraad vastgesteld en dat beeld is de leidraad bij het onderhoud. Om aan die vastgestelde beeldkwaliteit te voldoen, heeft de aannemer meer mensen en machines ingezet, wordt er ’s avonds langer doorgewerkt en zijn de bestrijders ook op zaterdag aan de slag.

Onder controle

Ondanks de inspanningen zorgt het onkruid op diverse plekken in de gemeente voor ergernis. En de groeizame maanden liggen nog niet achter ons. Daarom overlegt de gemeente met de aannemer over extra maatregelen. We werken er hard aan om de onkruidoverlast de komende tijd onder controle te krijgen.