Moerdijk wil verkeersoverlast Oudemolen terugdringen

Geplaatst: 13-6-2018

Met een proef met extra wegversmallingen en een ontwerp voor een fietsoversteekplaats bij de bebouwde komgrens, gaat de gemeente Moerdijk verder met de aanpak van verkeersoverlast in Oudemolen. Deze fietsoversteekplaats nemen we mee in het uitvoeringsprogramma van het Verkeersveiligheidsplan dat later dit jaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

In het kort

  • Vorige maand spraken vertegenwoordigers van de gemeente tijdens een speciale bijeenkomst met inwoners van Oudemolen over de overlast die zij ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om zwaar verkeer dat geen bestemmingsverkeer is en de trillingen die het veroorzaakt. Bovendien wordt in veel gevallen te hard gereden, zo gaven bewoners aan. 
  • Eerder werd er al een wegversmalling (met flexpalen)  aangebracht. Deze maatregel heeft al een aantoonbaar effect op de gereden snelheid op de Oudemolensedijk. Daarom is afgesproken dat we nog twee versmallingen extra aanleggen in Oudemolen:
    • één halverwege de Oudemolensedijk;
    • één op de Drogedijk.
  • Na de zomer gaat de gemeente, samen met de bewoners, evalueren of deze extra maatregelen ook effect hebben gesorteerd.

In overleg met de inwoners

“Duidelijk is dat er een probleem is”, licht wethouder Thomas Zwiers toe. “In overleg met inwoners van Oudemolen proberen we hier iets aan te doen door het extra plaatsen van wegversmallingen. Dit is een relatief goedkope maatregel waarmee we ervaringen kunnen opdoen of deze extra versmallingen werken. We hebben gemerkt dat de eerdere versmalling in ieder geval een positief effect heeft op de snelheid van het verkeer.

Daarom blijven we samen met de inwoners evalueren of deze aanvullende maatregelen ook zorgen voor een verdere verbetering van de verkeersoverlast. Daarnaast kan er een apart raadsvoorstel voor de totale herinrichting van Oudemolen volgen als na de evaluatie over deze aanvullende verkeersmaatregelen en de fietsoversteekplaats daar noodzaak voor is.”