Nieuw college

Geplaatst: 1-6-2018

Donderdag 31 mei 2018 zijn de nieuwe wethouders voor de periode 2018-2022 geïnstalleerd. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Jac Klijs uit wethouder Désirée Brummans namens het CDA, wethouders Jack van Dorst en Eef Schoneveld namens Onafhankelijk Moerdijk en wethouder Thomas Zwiers namens de VVD.

Nieuw college
De wethouders werden geïnstalleerd door de burgemeester met het afleggen van de eed of de gelofte. In de eerste vergadering van het nieuwe college wordt de portefeuilleverdeling definitief vastgesteld.
 
Nieuwe raadsleden
Bij de drie fracties kwamen in totaal 4 zetels vrij. Deze worden ingevuld door Peter Geleijns en Murat Tolu voor OM, Silvana Vermunt voor het CDA en Remco Heus voor de VVD. De vier raadsleden zijn eveneens op de vergadering van 31 mei geïnstalleerd.
 
Plaatsvervangend voorzitter
Bert Schreuders van de ChristenUnie is benoemd tot plaatsvervangend raadsvoorzitter. Hij volgt Cees Huijssoon op die deze functie om gezondheidsredenen neerlegt.

college en gemeensecretaris

Op de foto van links naar rechts: Jac Klijs, Thomas Zwiers, Jack van Dorst, Eef Schoneveld, Désirée Brummans en gemeentesecretaris Monique van Bavel.