Onderzoek naar niet-gesprongen explosieven in het haventracé

Geplaatst: 20-6-2018

Aannemerscombinatie Colijn/Rasenberg/Van den Herik onderzoekt de komende twee weken of er niet-gesprongen explosieven aanwezig zijn in het gebied waar de Zevenbergse haven wordt heropend.

De aannemerscombinatie is druk bezig met de voorbereidingen voor het heropenen van de Roode Vaart in het centrum van Zevenbergen. Eén van de voorbereidende werkzaamheden is het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven.

Zwaar gebombardeerd

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Zevenbergen zwaar gebombardeerd. Daardoor is het mogelijk dat er niet-gesprongen explosieven in de grond zitten waar straks de haven wordt gegraven.
Eerder onderzoek bracht verstoringen in de grond in kaart: op die plekken zijn mogelijk verdachte objecten aanwezig. Vanaf maandag 25 juni wordt nader onderzocht wat die verstoringen zijn: het kan om een explosief gaan, maar ook om iets heel anders.

Proefsleuf

Voor dit onderzoek wordt met een graafmachine een flinke sleuf gegraven in het terrein tussen Noordhaven 144 en Zuidhaven 171 (de Hema). Dit gebeurt door een bedrijf dat is gespecialiseerd in de detectie van en omgang met explosieven. Vervolgens wordt de verdachte plek benaderd en bekijken de onderzoekers wat er precies in de grond zit.
Tijdens de uitvoering van het werk worden optimale veiligheidsmaatregelen genomen. De kans op schade aan de omgeving of personen is minimaal.

Minder parkeerplaatsen

Het werk start op maandag 25 juni. Er wordt gewerkt tussen 7 en 17 uur. Naar verwachting duurt het onderzoek twee weken. In de week van 18 juni worden al de nodige voorbereidingen getroffen: er worden bijvoorbeeld bouwhekken geplaatst en de bestrating wordt weggehaald. Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar.