Op weg naar een nieuwe gemeentehal

Geplaatst: 28-6-2018

Vijf partijen schreven in op de aanbesteding voor het ontwerp van een nieuwe hal van het gemeentehuis. Ibelings van Tilburg architecten kwam na de beoordeling als beste uit de bus en krijgt de opdracht gegund. Het bureau uit Capelle aan de IJssel gaat nu aan de slag met een voorlopig ontwerp.

Goed nieuws

Het college is blij dat met de gunning een volgende stap wordt gezet op weg naar een nieuwe gemeentehal. "Dienstverlening die beter aansluit bij de huidige en toekomstige tijd, dat is wat we willen met de herinrichting van de centrale hal." Aan het woord is verantwoordelijk wethouder Jack van Dorst. "De gemeenteraad gaf een paar heldere opdrachten mee. Zo moet de vernieuwing worden gebaseerd op klantvriendelijkheid, soberheid en duurzaamheid. Verder zijn het betrekken van het bedrijfsrestaurant bij de hal, flexibiliteit, een warme uitstraling, goede materiaalkeuze en goede bewegwijzering wensen van de raad. Als college staan we hier volledig achter. Met Ibelings van Tilburg architecten denken wij een partij te hebben gevonden die uitstekend invulling kan geven aan de wensen die er liggen. "

Architect Marc Ibelings vult aan: “Moerdijk is een grote maar vooral een groene gemeente, dit aspect willen we duidelijk tot uitdrukking laten komen in de nieuwe centrale hal. We willen dat de hal uit 1998, naast dat het een helder en functioneel dienstverleningsconcept krijgt, ook een aangename ontmoetingsruimte wordt met een natuurlijke warme sfeer met veel groen. Het huis van Moerdijk, waarin alle kernen en inwoners zich herkennen en bezoekers zich welkom zullen voelen.”

Procedure

In de zomer van 2017 gaf een eerdere ontwerper de opdracht voor het ontwerp van de hal terug. Omdat toen is besloten zowel het ontwerp, de begeleiding en het toezicht op het werk in één keer aan te besteden, moest een nieuwe aanbestedingsprocedure worden gevolgd. Er is een nationaal openbare aanbesteding met voorselectie gedaan. Dertien partijen toonden interesse en meldden zich aan. Na loting bleven vijf partijen over die daadwerkelijk hebben ingeschreven. Ibelings van Tilburg architecten kwam als winnaar uit de bus.
De gunning van het werk aan Ibelings van Tilburg architecten is definitief. Zij gaan nu aan de slag met een voorlopig ontwerp. Op 1 november 2018 besluit de gemeenteraad over het budget om het ontwerp te realiseren. Na goedkeuring van de gemeenteraad kan de aanbesteding van de werkzaamheden starten. Als alles volgens planning verloopt, starten de concrete werkzaamheden in de hal vanaf het tweede kwartaal van 2019.

Ibelings van Tilburg architecten

Ibelings van Tilburg architecten uit Capelle aan de IJssel bestaat ruim 20 jaar. Het bureau heeft in die periode een grote verscheidenheid aan klein- en grootschalige projecten in de woning- en utiliteitsbouw gerealiseerd. Naast nieuwbouwprojecten heeft het bureau ook veel ervaring op het gebied van renovatie en transformatie van bestaande gebouwen.