Actiedag Dintelmond VTH-team Moerdijk

Geplaatst: 23-3-2018

Op 21 maart hield het team Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) een actiedag op industrieterrein Dintelmond. Naast bouw- en brandveiligheidstoezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Moerdijk namen voor het eerst ook toezichthouders van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en boa’s van de politie, douane en Waterschap Brabantse Delta deel aan de actie. In totaal waren 12 controleurs in touw. Samen controleerden zij circa 30 bedrijven, het grootste deel bleek op orde.

Tijdens de actie kregen de bedrijven onaangekondigd bezoek. Het betrof bedrijven waarvan het vermoeden bestond dat ze ten onrechte niet in het bezit waren van een milieuvergunning of geen milieumelding hadden gedaan. Gecontroleerd werd of de gegevens van het bedrijf die bekend zijn bij de gemeente overeen komen met de daadwerkelijke activiteiten ter plaatse. Ook vond op hoofdlijnen een controle plaats op bouw- en brandveiligheid, milieuactiviteiten, aanwezigheid van hennepkwekerijen en gebruik van rode diesel.
Het grootste deel van de gecontroleerde bedrijven bleek hun zaken op orde te hebben. Op twee adressen bleek dat niet geheel aan de betreffende wetgeving werd voldaan. De eigenaren krijgen de kans om dit te herstellen. Later dit jaar volgt een hercontrole. Met de actie is industrieterrein Dintelmond goed in kaart gebracht. In de loop van het jaar volgen soortgelijke controles op andere locaties binnen de gemeente.

Focus VTH in 2018
Naast het uitvoeren van reguliere werkzaamheden ligt in 2018 de focus van het team VTH op de veiligheidscultuur binnen bedrijven, verkeershandhaving, brandveiligheid/externe veiligheid en sanering van asbest. Ook komt er een nulmeting van de staat waarin monumenten in de gemeente zich bevinden.