Bijeenkomst tafelaars gebiedsplannen druk bezocht

Geplaatst: 1-3-2018

Dinsdag 27 februari vond in de Parel in Fijnaart een druk bezochte bijeenkomst plaats. De deelnemers aan de gebiedstafels werden in het zonnetje gezet en wethouder Van Dorst bedankte deze bijzondere groep vrijwilligers voor hun inzet voor de leefbaarheid in de kernen.

De avond stond vooral in het teken van kennis maken en kennis delen, verbinden en de samenwerking zoeken. De voorzitters van de tafels gaven vervolgens een korte impressie van de activiteiten in hun kern. In veel kernen is sprake van een grote dynamiek en er worden al veel actiepunten opgepakt. Conclusie hiervan was dat we veel  van elkaar kunnen leren en dat we niet allemaal “het wiel hoeven uit te vinden”. De gemeente en de andere partners zoals Woonkwartier, Surplus, de Waarden, Groenhuijsen en de politie faciliteren dit proces. Om dit verder te stimuleren ontvangt elke kern van de gemeente een eigen kernbudget van € 5.000. Hierover moeten nog nadere werkafspraken gemaakt worden en de tafels gaan hiermee aan de slag.

Na de Moerdijkquiz konden de deelnemers in de zaal nog diverse kramen bezoeken met daarin delegaties uit de diverse kernen, die de samenwerking al hadden gezocht ten aanzien van een aantal thema’s: Wonen,  Sociaal, Windenergie en Schoonmaakacties. Mooie voorbeelden die zondermeer stimulerend kunnen werken voor de verdere samenwerking tussen de kernen!