Nationale Dag van de Leerplicht

Geplaatst: 16-3-2018

Donderdag 15 maart was het voor de 14e keer de nationale Dag van de Leerplicht. Een dag met als doel om leerlingen, scholen, ouders en andere betrokkenen bewust te maken van het nut van doorleren tot een diploma of startkwalificatie is behaald. Dit jaar was het thema ‘samenwerking en maatwerk beschermen het recht op onderwijs’. Wethouder Zwiers ging samen met de leerplichtambtenaren Joke Schreuders en Johan Haverkamp een bezoek brengen aan de leerlingen van groep 8 van Het Bastion, dat tijdelijk gevestigd is in het Palet in Klundert, tijdens een ‘smoesjesles’.

Op verschillende basisscholen in onze gemeente en in de regio (Breda Oosterhout,  Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Made, Drimmelen, Alphen-Chaam) werden zogenoemde ‘smoesjeslessen’ georganiseerd.

Programma

Wethouder Zwiers hield een kort woordje over onder andere zijn eigen schooltijd en (loop)baan. De leerplichtambtenaar vertelde over leerplicht en de
overstap naar het Voortgezet Onderwijs en vervolgens was er een "smoesjesles". Dat betekent dat vooraf aan de leerlingen van groep 8 is gevraagd na te denken over een zo origineel mogelijke smoes om te spijbelen/te laat in de les te komen en dit op papier te zetten. De leerling met de leukste/grappigste/origineelste smoes kreeg een prijsje.

Dag van de Leerplicht

Tijdens de Dag van de Leerplicht (www.dagvandeleerplicht.nl) staan wij stil bij het recht op onderwijs. Dit jaar vond de dag plaats op donderdag 15 maart 2018. Het doel is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door tijdens de Dag van de Leerplicht meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, willen we uiteindelijk schooluitval terugdringen.

Wat is de leerplicht?

Volgens de huidige leerplichtwet moeten kinderen en jongeren verplicht naar school vanaf hun 5e tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Dit heet de volledige leerplicht. Onderwijs is belangrijk, omdat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen aan een goede toekomst. Na de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun 18e jaar onderwijs moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of MBO2-diploma. Dit biedt jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt en het helpt hen makkelijker een baan te vinden. Voor meer informatie over de leerplicht: www.ingrado.nl, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht en www.aanvalopschooluitval.nl