Samen werken aan goed wonen

Geplaatst: 15-3-2018

Op woensdag 14 maart ondertekenden gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woonkwartier en huurdersverenigingen Moerdijkse Waard en Huurdersbelangenvereniging Bernardus Wonen de met elkaar gemaakte prestatieafspraken voor 2018-2020. Doel van deze afspraken is er samen voor te zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Thema’s

De prestatieafspraken gaan over thema’s als: organisatie en samenwerking, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, kwaliteit en duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg en inzet op de leefbaarheid in wijken, kernen en buurten. Ze variëren van klein (lokaal niveau), naar groot (regionaal niveau). De lokale afspraken worden elk jaar vernieuwd en gaan onder meer over de concrete projecten die per jaar in een gemeente gaan plaatsvinden. Met deze ondertekening wordt de nauwe samenwerking formeel gemaakt en staan er afspraken voor de komende drie jaar op papier.

Bovenlokale prestatieafspraken

Het is de eerste keer dat Woonkwartier en de twee gemeenten gezamenlijk prestatieafspraken maken. Ook zijn het de eerste prestatieafspraken van Woonkwartier met deze twee gemeenten na de fusie. De afspraken die nog liepen waren namelijk met de rechtsvoorgangers en per gemeente gemaakt.  Bijzonder aan deze bovenlokale prestatieafspraken is ook dat voor de eerste keer alle huurdersorganisaties betrokken zijn en hebben ingestemd met de afspraken.

Download hier de regionale prestatieafspraken (15 MB).