Aanleg dorpshart dorp Moerdijk mogelijk door ‘vleermuisontheffing’

Geplaatst: 18-5-2018

De komst van het dorpshart in dorp Moerdijk is een stap dichterbij doordat de benodigde ontheffing van de provincie van de Wet natuurbescherming is afgegeven. Deze was aangevraagd om de paarverblijfplaatsen van de vleermuizen, die in de kerk zijn aangetroffen, te compenseren. ‘In 2017 hadden we al preventief meerdere vleermuiskasten opgehangen als compensatie voor de paarverblijfplaatsen en om zo de voortgang te houden in de realisatie van het dorpshart. We zijn daarom ook erg blij dat de ontheffing is verleend en we nu kunnen doorpakken,’ vertelt wethouder Eef Schoneveld.

In het kort:

  • De ontheffing van de provincie van de Wet natuurbescherming is binnen. Deze was aangevraagd omdat door de gedeeltelijke sloop van de kerk een bestaande paarverblijfplaats voor vleermuizen verdwijnt.
  • De aanbesteding voor de sloop is afgerond en gewonnen door Beelen Sloopwerken.
  • Op 21 juni 2018 gaat de gedeeltelijke sloop van de kerk van start.
  • Voor de inrichting van de speelzone in het dorpshart zijn de drie huisaannemers voor speeltoestellen van de gemeente gevraagd om met een eigen invulling te komen. De leerlingen van IBS de Klaverhoek gaan de ontwerpen beoordelen.

Het dorpshart in dorp Moerdijk wordt een ontmoetingsplek met faciliteiten voor jong en oud waarbij de kerk deels wordt behouden. Voordat er gestart kan worden met de aanleg moet eerst de kerk gedeeltelijk gesloopt worden. Dat werk werd na een aanbesteding uiteindelijk gegund aan Beelen Sloopwerken. Hun eerste stap is het indienen van een sloopmelding. Daarna kunnen zij aan de slag met (een bescheiden) asbestsanering en het inpandige stripwerk. Vanaf donderdag 21 juni tot en met halverwege juli wordt het grove sloopwerk uitgevoerd. Eef Schoneveld: ‘Op woensdag 20 juni organiseren we een dorpsavond voor de inwoners van dorp Moerdijk. Een perfecte gelegenheid om de realisatie van het dorpshart centraal te stellen en symbolisch de sloop te starten.’

Mini-competitie

Aan het bestek voor de aanbesteding van de aanleg van het dorpshart wordt samen met landschapsarchitectenbureau Poelmans-Reesink nog druk gewerkt. Er is hierbij gekozen om de inrichting van de speelzone uit het bestek te halen. ‘We hebben namelijk drie partijen die we ‘huisleverancier’ mogen noemen van speeltoestellen. Aan hen de uitdaging om in de vorm van een mini-competitie met een concreet inrichtingsvoorstel te komen waarbij er voor alle leeftijdscategorieën iets van aanbod is,’ legt Eef Schoneveld uit. ‘Bij het beoordelen van de ontwerpen spelen de kinderen van IBS de Klaverhoek een belangrijke rol. Zij zijn immers de hoofdgebruikers van de speeltoestellen en daarom is hun betrokkenheid belangrijk.’