Betrokken inwoners gezocht voor de Buurtcheck!

Geplaatst: 3-5-2018

Hoe staat het met de hoeveelheid zwerfvuil in de plantsoenen in uw buurt? En is er sprake van (teveel) onkruid op en langs wegen en stoepen? Elk jaar voert de gemeente Moerdijk een uitgebreide controle uit: de Buurtcheck. We ‘meten’ dan of de beeldkwaliteit (in hoeverre een plek schoon en veilig is) nog voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Dat doen we echter niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig. Want niemand kent de stand van zaken in uw buurt beter dan uzelf natuurlijk. Zo kunnen we samen zorgen voor een prettige leefomgeving.

Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op: Moerdijk.nl/buurtcheck.