College Moerdijk wil verkeersveiligheid kruising Huizersdijk/Zuidrand aanpakken

Geplaatst: 4-5-2018

Het college van burgemeester en wethouders wil € 280.000 uittrekken om de Zuidrand in Zevenbergen veiliger te maken. Met dat geld moet de kruising Huizersdijk/Zuidrand opnieuw worden ingericht. Nu is dit weggedeelte door de verschillende typen wegverharding en onlogische aansluitingen van kruisende wegen nog te onduidelijk ingedeeld. Dat zorgt voor onveilige situaties. Bovendien wordt er vaak te hard gereden.

Herinrichting kruispunt
Eerder dit jaar vond op het kruispunt al een ernstig ongeluk plaats. Belangrijk is ook dat de Zuidrand  veel wordt gebruikt door scholieren op de fiets van en naar de Neerhofschol in Bosselaar-Zuid. Door de kruising Huizersdijk/Zuidrand opnieuw in te richten wil het college zorgen dat verkeer dat van en naar Bosselaar-Zuid rijdt voorrang krijgt op verkeer van en naar Standdaarbuiten. Nu is dit nog omgekeerd. “Doen we niks, dan blijft de verkeerssituatie op  deze kruising erg onduidelijk en onveilig en blijft dus de kans op ongelukken groot”, legt wethouder Thomas Zwiers uit. “Dat moeten we niet willen.”

Verkeersveiligheidsplan 2018-2028
De gemeenteraad beslist binnenkort over het collegevoorstel. Het is slechts één concrete maatregel die moet zorgen dat de gemeente Moerdijk binnen nu en een aantal jaren nog (verkeers)veiliger wordt. Later dit jaar biedt het college het Verkeersveiligheidsplan 2018-2028 aan de raad aan. Daarin staan nog tientallen maatregelen die de verkeersveiligheid op en om de wegen in de gemeente moeten verbeteren.