College wil onderhoud verdedigingswerken prioriteren per categorie

Geplaatst: 18-5-2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk wil duidelijke prioriteiten stellen als het gaat om de verdeling van geld voor onderhoud en renovatie van monumentale verdedigingswerken. Door die onder te verdelen in drie categorieën moet helder zijn waar de komende jaren geld naar toe gaat en in welke verhouding dat wordt besteed.

In het kort

  • Het gaat om de monumentale verdedigingswerken van Willemstad en Klundert.
    Door het grote aantal en de staat van onderhoud waarin een deel verkeert moet de gemeente prioriteiten stellen bij het verstrekken van geld;
  • Daarom wil het college drie categorieën creëren, op volgorde van prioriteit: ‘blikvangers’ (bijvoorbeeld de Stenen Poppen in Klundert, binnenhaven Willemstad), ‘parels’ (vaarrondje Klundert, bastion Groningen Willemstad) en ‘overige interessante plekken’; 
  • De selectie is gemaakt in overleg met vertegenwoordigers van de stadstafels van Willemstad en Klundert;
  • Belangrijkste criteria: cultuurhistorische waarde, waarde voor de omgeving en aantrekkingskracht voor toeristen.

Onderverdeling in categorieën

Opknappen en afdoende onderhoud kost miljoenen euro’s, gaf wethouder Eef Schoneveld al eerder aan. “Prioriteiten stellen is daarom belangrijk”, legt hij uit. “In opdracht van de gemeenteraad hebben we een visie opgesteld over hoe we om willen gaan met onze verdedigingswerken. We hebben er in overleg met de leden van de stadstafels voor gekozen om te focussen op die objecten die bijvoorbeeld voor de leefomgeving van onze inwoners en voor toeristen de meeste waarde hebben. Door de onderverdeling in de drie categorieën maken we duidelijke keuzes waar het geld heengaat.”

Het college wil de exacte invulling van de categorieën de komende tijd nog gedetailleerder uitwerken. Bedoeling is dat de gemeenteraad nog voor de zomervakantie een besluit neemt over het voorstel.