De vaart komt in het centrumplan

Geplaatst: 29-5-2018

De volgende fase in de werkzaamheden aan de haven in het centrum van Zevenbergen gaat op 6 juni van start. Thomas Zwiers en Désirée Brummans luiden deze fase in samen met de directie van de aannemerscombinatie Rasenberg/Colijn/Van den Herik. Ze doen dit met de onthulling van het bouwbord en het verplaatsen van de bankjes bij De Vrijbuiter.

Om 15.30 uur start een korte ceremonie op het bouwterrein aan de Stoofstraat waar het bouwbord wordt onthuld. Vervolgens verplaatst het gezelschap zich naar het voormalige pand van De Vrijbuiter. Dat pand wordt binnenkort gesloopt. De bankjes bij De Vrijbuiter, waar een aantal oudere inwoners uit Zevenbergen elkaar graag ontmoet, worden daarom verplaatst.

Bouwkundige check

De voorbereidende werkzaamheden aan kabels en leidingen op het haventracé zijn nagenoeg afgerond, voor 1 juni is dit deel van het werk gereed. De volgende stap is de sloop van De Vrijbuiter. Met het oog op die sloop wordt tussen 4 en 8 juni een bouwkundige opname gedaan van de panden in de omgeving. De bewoners van deze panden worden daarover per brief geïnformeerd.

Proefsleuf

In het kader van het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven wordt een proefsleuf gegraven tussen Noordhaven 144 en Zuidhaven 171, ter hoogte van de Hema. Naar verwachting vindt dit plaats in de tweede helft van juni. Ook van de panden in de omgeving van de proefsleuf wordt een bouwkundige opname gedaan. Vooralsnog gaat het om één sleuf, afhankelijk van de resultaten kan worden besloten om een tweede sleuf te graven.