Dorpstafel Standdaarbuiten vergaderde

Geplaatst: 31-5-2018

Op 15 mei 2018 vergaderde de dorpstafel van Standdaarbuiten. De agenda was rijk gevuld met zaken die van belang zijn voor het gehele dorp.

Eerst liepen de dorpstafelaars de actiepuntenlijst na met daarop onder andere een aangekondigde groenaanpak van De Wieken. Op 20 juni 2018 vindt er een eerste sessie plaats met de bewoners om uiteindelijk te komen tot een gedragen aanpak.

Er waren complimenten aan de tafel voor de aanpak van de verkeerssituatie aan de Oude Kerkstraat. Op verzoek van bewoners is er een snelheidsindicator geplaatst en extra belijning aangebracht aan het begin van de straat (komend vanuit Fijnaart). Men merkt aantoonbaar verschil in de snelheid.

Na de behandeling van de actielijst heeft de nieuwe wijkagent, Johan Damen zichzelf geïntroduceerd bij de dorpstafel.

Vervolgens behandelde de Dorpsraad de rest van de agendapunten met onder andere een presentatie van de uitrol “Wonen met gemak”, de overlast van het lokale bedrijventerrein, voor het eerst in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van één van de bedrijven aldaar, en de stand van zaken in de verschillende werkgroepen

Integratie dorpsraad en dorpstafel\

Een bijzonder agendapunt betrof de stand van zaken rond de integratie van de dorpsraad en dorpstafel. In de komende maanden gaan die twee samen op in een nieuwe juridische vorm zoals een vereniging of een stichting Dorpstafel Standdaarbuiten. Hiervoor zijn bewoners nodig die hierin een bestuursfunctie wil vervullen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur moet de vergaderingen van de tafel gaan voorbereiden, de verslaglegging gaan verrichten en de communicatie vooraf en achteraf in de lokale media. Ten slotte is men verantwoordelijk voor de financiën van de tafel, op basis van besluiten die aan de dorpstafel worden genomen. Ten slotte komt het voorzitterschap van de tafel zelf ook als functie beschikbaar. De komende twee maanden is er de gelegenheid voor iedereen uit Standdaarbuiten om zich hiervoor aan te melden.

Indien u zich kandidaat wenst te stellen voor een bestuursfunctie bij de Dorpstafel dient u vóór 10 juli 2018 een mail sturen naar robzoon1@hotmail.com of aan andras.incze@moerdijk.nl. U kunt zich opgeven voor één of meerdere van de volgende functies:

  • Voorzitter 
  • Penningmeester
  • Secretaris
  • Tafelvoorzitter

Informatie

De volgende vergadering van de Dorpstafel Standdaarbuiten vindt plaats op 28 augustus, om 19.30 uur in de Standaert.

Het complete verslag van de vergadering van de Dorpstafel is na te lezen op onze pagina Gebiedsplan Standdaarbuiten