Minder milieuklachten, brandveiligheid blijft “een belangrijk aandachtspunt”

Geplaatst: 2-5-2018

Het aantal milieuklachten in de gemeente Moerdijk is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Met de brandveiligheid van industriële panden gaat het de goede kant op, maar met speciale controles wordt daar de komende paar jaar extra focus op gelegd. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017 van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de gemeente Moerdijk.

In het kort

  • Van de 50 industriële gebouwen die de gemeente afgelopen jaar op brandveiligheid controleerde bleek in ongeveer 40 procent van de gevallen alles in orde.
  • Bij de resterende 60% was er vooral sprake van kleine tekortkomingen, zoals niet gekeurde brandblussers, het ontbreken van vluchtroute-aanduidingen of geblokkeerde vluchtwegen.
  • Ingrijpen was in geen van deze gevallen nodig: de bedrijven kregen een waarschuwing en twee maanden tijd om de zaken op orde te brengen. Daarna volgt een hercontrole.
  • Andere opvallende zaken in het jaarverslag: het aantal milieuklachten daalt opnieuw. Dat geldt ook voor het aantal vergunningen dat in behandeling is genomen.

“Belangrijk aandachtspunt”

“Omdat we in Moerdijk veel industriële panden hebben is het niet mogelijk ze allemaal in één jaar te controleren”, legt burgemeester Jac Klijs uit. “De afgelopen jaren hebben we de meest risicovolle bedrijven al gecontroleerd. In 2018 worden weer 50 bedrijven aan een inspectie op brandveiligheid onderworpen. Industriële panden zijn onverminderd een belangrijk aandachtspunt en blijven we ook in de toekomst controleren.

Minder milieuklachten

Moerdijk telde in 2017 446 milieuklachten (overlast in de vorm van stank, geluid, bodem- en luchtverontreiniging of lichthinder). In 2016 waren dat er nog 459, daarmee zet de dalende trend van de afgelopen jaren door. 37 procent van 446 milieuklachten vindt z’n oorsprong op Industrieterrein Moerdijk.

Vergunningen en meldingen

Het aantal aanvragen voor een vergunning of melding dat in 2017 in behandeling werd genomen daalde ook licht tot 1.780. Het meerendeel daarvan had te maken met bouw- of sloopactiviteiten, gevolgd door aanvragen/meldingen voor vergunningen voor een evenement of milieuzaken.