Nieuwe informateur voor coalitievorming

Geplaatst: 1-5-2018

In vervolg op de verkiezingen hebben de Moerdijkse politieke partijen de afgelopen weken gesprekken gevoerd voor het verkrijgen van een nieuwe coalitie en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Basis daarvoor waren adviezen van twee informateurs.

Ook op basis het advies van de tweede informateur is het niet gelukt om voldoende overeenstemming te verkrijgen tussen partijen. Om die reden is gisteravond (maandag 30 april) overleg geweest met alle Moerdijkse partijen. Tijdens dit gesprek is teruggekeken op de afgelopen periode en zijn de mogelijkheden bekeken om goede, stevige vervolgstappen te maken in het coalitievormingsproces.

In gezamenlijkheid is besloten om nog deze week een nieuwe informateur te zoeken. Onafhankelijk Moerdijk zal de initiƫle stappen daartoe zetten, waarbij gestreefd wordt naar een voldoende mate van consensus tussen partijen omtrent de keuze voor een informateur. Nadrukkelijk streven bij de verdere uitwerking is dat de nieuwe informateur, naast het geven van formatieadvies, ook betrokken blijft bij de daaropvolgende besprekingen en onderhandelingen. Verwacht wordt dat deze externe procesbegeleiding van positieve invloed is op de voortgang van het proces. Verder hebben de partijen afgesproken dat alle communicatie over de coalitievorming via de aan te stellen procesbegeleider gaat verlopen.