Oriënterend onderzoek medisch centrum Doctor Ariënslaan

Geplaatst: 9-5-2018

Daan Evers, manager van gezondheidscentrum Tholos uit Zevenbergen gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid van een medisch centrum op het terrein van de voormalige school Het Kompas aan de Doctor Ariënslaan in Zevenbergen. De gemeente is positief over het initiatief en reserveert het terrein voorlopig. De initiatiefnemer krijgt tot 1 oktober 2018 de tijd voor een oriënterend onderzoek.

De initiatiefnemer is van plan een nieuw medisch centrum in Zevenbergen te realiseren. Het terrein aan de Doctor Ariënslaan is een van de mogelijke vestigingslocaties. “Een mooie centraal gelegen locatie die prima bereikbaar is”, aldus Daan Evers van gezondheidscentrum Tholos. Basisschool Het Kompas is medio 2017 gesloopt en sindsdien wacht het braakliggende terrein op een nieuwe invulling. De gemeente is eigenaar van het terrein.

Initiatiefnemer

Evers gaat verkennende gesprekken voeren met mogelijk geïnteresseerde partijen. Bedoeling is om samen te komen tot een breed aanbod van medische zorg. Het is de insteek om zowel de grotere voorzieningen (zoals huisartsen, apotheek) als andere voorzieningen (bijvoorbeeld priklab SHL, logopedie, psycholoog, verloskunde, osteopathie, diëtiste) samen te brengen. Ook in relatie tot ouderenzorg wordt bekeken welke meerwaarde dit nieuwe centrum kan brengen. Tot slot onderzoekt Evers of een polikliniek-functie van Bravis ziekenhuis of Amphia kan worden gerealiseerd.

Belangrijk voor het voorzieningenniveau

“Een nieuw medisch centrum is een belangrijke toevoeging aan het voorzieningenniveau in Zevenbergen”, aldus wethouder Kamp. “De initiatiefnemer gaat in gesprek met diverse partijen en de directe omgeving. Hij oriënteert zich op de diverse functies en bijbehorende voorzieningen. Wij wachten de resultaten van het verkennend onderzoek met gezonde belangstelling af.”