Privacyverklaring vernieuwd

Geplaatst: 24-5-2018

De gemeente Moerdijk verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. Hoe gaan wij met die gegevens om? In onze vernieuwde privacyverklaring leest u er alles over.

Privacyverklaring

We hebben ons privacybeleid recent bijgewerkt in verband met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. In de privacyverklaring leest u de hooflijnen van het nieuwe beleid: Privacyverklaring gemeente Moerdijk.

Heeft u vragen over uw privacy?

De gemeente Moerdijk heeft een functionaris Gegevensbescherming in dienst. Die ziet toe op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Heeft u vragen over privacy? Neem dan contact op via info@Moerdijk.nl of 140168.