SBS6 geeft vertekend beeld van havenproject Zevenbergen

Geplaatst: 16-5-2018

Het SBS6-programma Van onze centen besteedde maandag 14 mei aandacht aan de terugkeer van de Roode Vaart in het centrum van Zevenbergen. Het college van B&W vindt de onvolledige en suggestieve manier waarop SBS6 het project toelicht teleurstellend en journalistiek onder de maat. In de uitzending lag de nadruk op de kosten en de toeristische kant van het project. De belangrijke aanleiding om de gedempte haven opnieuw te openen werd niet belicht ondanks de uitgebreide informatie die de programmamakers ontvingen.

Sinds het begin van deze eeuw zijn er plannen om het Zeeuwse Volkerak-Zoommeer weer zout te maken om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Maar dit meer is een belangrijke bron van zoet water in de regio. Als het Volkerak-Zoommeer verzilt, is er een alternatief nodig voor de aanvoer van zoet water. Dat alternatief biedt het project Roode Vaart.

Investering

Omdat de Roode Vaart een belangrijke rol gaat spelen voor de zoetwatervoorziening in de regio, wordt de terugkeer van het water mogelijk gemaakt door bijdragen van het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het waterschap Brabantse Delta. In totaal gaat het om een investering van circa € 20 miljoen. De gemeente Moerdijk investeert zelf daarnaast € 2,6 miljoen in de herinrichting van de kades en de Markt.

Goede doorstroming

De Roode Vaart wordt heropend vanaf de suikerfabriek tot aan het Haveneind. Daar gaat het water ondergronds verder via een brede duiker. Anders dan in de jaren vlak voor de demping, krijgt de haven straks fris water met een goede doorstroming.

Infocentrum

Iedereen die meer wil weten over dit project en zelf zijn mening wil vormen op basis van feiten is van harte welkom in het vernieuwde Informatiecentrum. Vanaf 24 mei openen de deuren elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur aan de Zuidhaven 43b te Zevenbergen.