Sterker naar de brugklas met de training ‘Plezier op school’

Geplaatst: 31-5-2018

Naar het voortgezet onderwijs… leuk? Niet altijd! Kinderen die zelf sociaal minder vaardig zijn, zichzelf niet kunnen verweren of moeilijk aansluiting vinden bij andere kinderen lopen de kans om gepest te worden. Voor aanstaande brugklassers die op de basisschool deze problemen ervaren in het contact met leeftijdsgenoten, organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin Moerdijk (CJG) dit jaar de succesvolle tweedaagse zomertraining ‘Plezier op school’. Het maken van een goede start is erg belangrijk om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Deze cursus is voor kinderen die:

  • Geplaagd en gepest werden op de basisschool
  • Moeilijk vrienden/vriendinnen kunnen maken
  • Geen ‘nee’ durven zeggen
  • Regelmatig ruzie hebben zonder dat ze dat eigenlijk willen
  • Vaak alleen staan

Wat is het doel van de cursus?

Het doel van de cursus is de kinderen te helpen straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school te gaan.

Wat leren kinderen tijdens de cursus?

Tijdens de cursus ervaren de kinderen dat zij niet de enigen zijn die kampen met dit soort problemen. Op een speelse manier leren ze de volgende vaardigheden:

  • Contact leggen met andere kinderen
  • Opkomen voor zichzelf (assertiviteit)
  • Omgaan met plagen en pesten

Daarnaast wordt vooral aandacht besteed aan positief denken en non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Op welke manier?

Door met elkaar te praten, door oefeningen en rollenspelen te doen en door tips te krijgen, leren de kinderen hoe ze met meer zelfvertrouwen met anderen kunnen omgaan.

Informatie voor ouders

Voorafgaand aan de cursus vindt er een bijeenkomst plaats voor ouders. Tijdens deze bijeenkomst kunnen ouders kennismaken met de trainers en geven we informatie over de inhoud van de cursus. We besteden veel aandacht aan wat ouders zelf kunnen doen om hun zoon of dochter te ondersteunen na de cursus. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen.
Na afloop van de cursus ontvangen ouders een individuele terugkoppeling van de trainers.

In de gemeente Moerdijk wordt de training op 15 en 16 augustus 2018 gegeven. Voorafgaand aan de training vindt een intake en ouderinformatieavond plaats. Kijk voor meer informatie op www.plezieropschool.nl.

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden tot 22 juni 2018. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met:
CJG Moerdijk
Tel.nr: 0800 681 681 6
E-mail: jeugd-loket@moerdijk.nl