Voortgang collegevorming: in grote lijnen overeenstemming over akkoord

Geplaatst: 16-5-2018

Dinsdag 15 mei 2018 hebben Onafhankelijk Moerdijk, VVD en CDA weer met elkaar gesproken over de vorming van een nieuw college. De drie partijen streven er naar om tijdens de raadsvergadering van 31 mei een coalitieakkoord te presenteren.

Onafhankelijk Moerdijk, VVD en CDA hebben, met begeleiding van mevrouw H. van Rijnbach, gesproken over de vorming van een college in Moerdijk. De bedoeling is om tijdens de raadsvergadering van 31 mei een coalitieakkoord te presenteren. De bouwstenen daartoe zijn inmiddels geïnventariseerd en in grote lijnen heeft men overeenstemming over het akkoord bereikt. Aan de afronding daarvan wordt nu gewerkt.

De drie partijen hebben daarnaast overeenstemming bereikt over de kandidaat-wethouders. Onafhankelijk Moerdijk zal Jack Van Dorst en Eef Schoneveld voordragen. Thomas Zwiers zal namens de VVD in het college plaatsnemen. Het CDA draagt Désirée Brummans voor als wethouder. Zij wordt daarmee opvolgster van Jaap Kamp.