Hulp en ondersteuning mantelzorgers

Geplaatst: 21-11-2018

Ongeveer 9.400 inwoners van de gemeente Moerdijk zorgen voor een ouder, kind, ander familielid of een vriend. Zij zijn mantelzorgers. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen. Toch kan het ook heel intensief zijn. Daarom is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen. 

In de raadscommissie Sociale Infrastructuur van afgelopen 16 mei is door meerdere politieke partijen ingebracht dat mantelzorgers in de gemeente Moerdijk kampen met veel vragen en dat het hen ontbreekt aan inzicht in het bestaande aanbod aan mantelzorgondersteuning. Dit inzicht is nodig om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken als zij langere tijd zorg verlenen. Door overbelasting kunnen zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale contacten verliezen. 

Mantelzorgers zijn goud waard

Wethouder Eef Schoneveld: ‘De inzet van de mantelzorgers is heel hard nodig om mensen die ondersteuning nodig hebben zolang mogelijk in hun eigen omgeving te behouden. Mantelzorgers zijn dus goud waard! 

Uit onderzoek blijkt dat de weg naar ondersteuning voor onze Moerdijkse mantelzorger niet helemaal helder is. De Moerdijkse mantelzorgers lopen tegen diverse vragen aan en weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn als het hun even te veel wordt. Daar willen wij als gemeente samen met Surplus actie op ondernemen door mantelzorgers wegwijs te maken, licht wethouder Schoneveld toe. 

Surplus Informele zorg en ansichtkaart

In de gemeente Moerdijk hebben we Surplus Informele zorg om mantelzorgers te ondersteunen met hun vragen en hen te helpen met het vinden van ondersteuning bij hun taken. Surplus Informele zorg is te bereiken via telefoonnummer 076 2082200 of per mail mantelzorg.moerdijk@surplus.nl. De gemeente Moerdijk heeft in samenwerking met Surplus een ansichtkaart ‘ken je een mantelzorger, geef dit door met een persoonlijk compliment’ gemaakt. Op de kaart is aangegeven hoe mantelzorgers de lokale mantelzorgondersteuning kunnen vinden. Surplus coördineert in opdracht van de gemeente Moerdijk de mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering.

Doelen ansichtkaart

Door verspreiding van deze kaart bij onder andere ouderenbonden, Huizen van de Wijk, (para) medici, bibliotheken, buurtverenigingen, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Wmo-loket willen we mensen bewust maken van het feit dat zij mantelzorgers zijn of dat zij mantelzorgers in hun omgeving kennen. Daarnaast laten we door een pictogram zien tegen welke vragen een mantelzorger aan kan lopen en wijzen we hen de weg waar inwoners terecht kunnen voor ondersteuning. Er worden op deze manier zo’n 2.000 ansichtkaarten verspreid.